logo

Тест: Идейни течения и политически организации през 60-те години на XIX век

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя държава през ХІХ век е наричана "Болния човек на Европа"?
2
Кои промени в Европа през ХІХ век имат отражение върху Балканите?
3
Упадъкът на Османската империя през ХІХ век се дължи на нейната бавна и колеблива модернизация.
4
Защо Цариград се превръща в един от центровете на българите в чужбина?
5
Кой български революционер черпи вдъхновение от идеите на "Млада Европа" на Джузепе Мацини?
6
Свържи имената на цариградските дейци с идеите им за освобождение.
7
Дейността на цариградските българи през ХІХ век не само помага за културното израстване на българите, но и поставя началото на организираното националноосвободително движение.
8
Свържи емигрантските организации с вестниците.
9
Кои твърдения за Добродетелната дружина са верни?
10
Всички емигрантски организации от 60-те години на ХІХ век се обединяват около идеята, че освобождението може да се постигне само с помощта на Русия.
11
Подреди в правилен хронологичен ред събитията.
12
Прочети част от Мемоар на ТЦБК до султан Абдул Азис от 1867 г.
  • „...Желанията на българския народ се съдържат в следующите няколко думи: Ваше Императорско Величество да заячи завинаги връзките, които ни привързват при неговия престол, ... и да прибави при титлата си „султан на османлиите“ и онъзи „цар на българите“...“
  • Каква форма на държавно управление се предлага в документа?
13
Прочети чл. 1 от Програмата за политическите отношения на сърбо-българите или за тяхното сърдечно отношение, изготвен от Добродетелната дружина в Букурещ през 1867 г.
  • „Сръбският и българският народ, които по същество са славяни от една кръв и с една вяра, които произлизат от един клон и които имат допир по местоживеенето си, са предназначени от самото Провидение в бъдеще да живеят под една и съща власт, под едно и също знаме.“
  • Каква информация съдържа документът?
14
Попълни пропуснатото.
15
Свържи идейните течения в българското освободително движение от края на 60-те години на ХІХ век с представителите им.

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 10. клас ти дава възможност да покажеш увереност в знанията си за националноосвободителното движение през 60-те години на ХІХ век. Кои промени в Европа имат отражение върху Балканите и какво е състоянието на Османската империя? Кои са организациите, създадени с цел освобождение на българите и какви идейни направления те следват? Вярно ли е, че всички емигрантски организации от 60-те години на ХІХ век поддържат възгледа, че без Русия българите не могат да се освободят? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се