new-logo

Тест: Сума и произведение на елементите на едномерен масив. C#

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Последователно преминаване през всички елементи на масива се нарича обхождане.
2
При задача за пресмятане на сумата на елементите не е необходимо обхождане на всички елементи на масива.
3
С каква стойност трябва да инициализираш променлива, в която пресмяташ произведение?
4
При обхождане на елементите на масив, те се достъпват по:
5
В програма за обработване на елементите на масиви променливата Х е декларирана така: int X=0; и след това стойността ѝ не е променяна. За какъв тип действия може да бъде използвана Х?
6
 • Към кои обекти и свойства от формата е приложимо свойството Enabled?
7
 • Имаш декларациите:
 • double  [ ] m = {2, 4, 6, 2, 4, 6};
 • double average=0, sum=0;
 • int n=6, i=0;
 • Кои програмни фрагменти пресмятат средноаритметичната стойност от елементите на масива?
8
 • Пешо има за задача да преброи елементите на масив, които са на нечетна позиция и са различни от 0. Нещо е написал, нещо е изтрил... Подреди действията в последователност, така че програмната част да изпълнява поставената задача.
9
 • Елелементи на масив а[] променят стойностите си. Кой е последният елемент, който променя стойността си в този програмен фрагмент?
10
 • double [ ] points={0, -3, -1.2, 3, 6.1};
 • int i, n=4;
 • for (i=0; i < = n; i=i+2)
 •        points[i]=(-1)*points[i];
 • Свържи правилно посочените елементи и техните стойности.
11
Имаш 4 програмни фрагмента и 3 изисквания за броя изпълнения на действията. Свържи правилно елементите и критериите.
12
 • Пешо създал следния програмен фрагмент:
 • int [ ] test = new int [100];
 • int i=0, n=11, sum_test=0;
 • for (i=0; i < n; i++)
 • {
 •   test[i]=Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
 •   sum_test+=test[i];
 • Гошо създал следващите 4 програмни фрагмента. Кои от тях постигат същия резултат като софтуерния продукт на Пешо?
13
Button1 е бил деактивиран чрез съответния код. Допиши частите в команда, след която button1 отново ще е активен.
14
Каква е стойността на s_data след изпълнение на програмните редове от картинката?
15
 • Попълни стойностите на променливите след изпълнение на програмния фрагмент:
 • int [ ] array ={1, 2, 3, 10, 20, 30, 100, 200, 300};
 • int i=0, n=6, sum=0, prod=1;
 • for (i=1; i < n; i=i+3)
 • sum+=array[i];
 • prod=prod*array[i];

Описание на теста

С този тест по информатика за 8. клас продължаваш да разширяваш и проверяваш знанията си за масив. И естествено - с често използваните задачи за пресмятане на сума и произведение на елементите на масив. Но в теста невинаги се пита за всички елементи, има въпроси за сума и произведение на избрани елементи. Как са избрани - така, че да ти обърнат внимание на някои важни правила. Стартирай теста, за да провериш доколко си внимавал. Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се