logo

Тест: Георги Раковски

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога и къде Раковски започва да издава вестник "Дунавски лебед"?
2
На територията на коя балканска държава са формирани Първа и Втора български легии?
3
Кой е войводата на четата, чиито знаменосец е Васил Левски?
4
Целта на четническата акция на Панайот Хитов и Филип Тотю от 1867 г. е вдигане на масово въстание.
5
Какъв вид литературно произведение е "Горски пътник" от Георги Раковски?
6
Подреди в правилен хронологичен ред моментите от биографията на Георги Раковски.
7
Свържи плановете на Георги Раковски с градовете, в които ги създава.
8
Коя от представените личности НЕ участва в революционните борби от 60-те години на ХІХ век?
9
Кои от посочените революционери са най-близко до идеите и времето на Георги Раковски?
10
Прочети откъса от Призива към българите за въстание на Раковски:
  • "Ставайте, братя, на оръжие, мало и голямо, за нашата мила свобода и независимост! Турското царство веке пропадва! Тии са вече изгубили военний дух ... За кога чакаме! Европа и цял просвешен свят са разположени да съдействуват за нашата свобода..."
  • Кои са верните изводи, които следват от текста?
11
Какво е значението на Раковски за националноосвободителните борби на българите?
12
Свържи произведенията и изданията на Раковски с житейските му реализации.
13
На Раковски принадлежи мисълта "Нашата свобода от нас зависи!". В кой негов план за освобождение на българите най-ясно изкристализира идеята му, че трябва да се разчита на собствените сили?
  • Запиши отговора си с число.
14
"Мечом са българи своя свобода изгубили, мечом пак тряба да я добият!" е част от призива на Раковски към родолюбивите българи. Коя негова идея отразява мисълта?
15
Свържи идеите на Раковски за освобождение на българите с примерите за реализацията им.

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 10. клас е възможност да демонстрираш знанията си за организираното начало на националноосвободителните борби. Какво знаеш за Георги Раковски и неговите идеи и дейност за освобождение на българите? Кога и къде съставя своите планове за всеобщо въстание и в кой от тях записва, че трябва да разчитаме основно на собствените си сили. Можеш ли да направиш обобщена оценка на Раковски, справедливо наречен от историците Патриарх на българската национална революция? Какво знаеш за четите и четническите акции през 60-те години на ХІХ век? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се