logo

Тест: Глаголите stehen, liegen, sitzen, hängen. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете правилото, като изберете подходящия глагол: legen, liegen, sich legen.
2
Попълнете правилото, като изберете подходящия глагол: sich stellen, stellen, stehen.
3
Попълнете правилото, като изберете подходящия глагол: sitzen, sich setzen, setzen.
4
Свържете глаголите със значенията им на български език.
5
Глаголите от кой ред отговарят на следното правило?
  • Тези глаголи обозначават място, местоположение, разположение, статичност.
6
Изберете подходящото изречение за картинката.
7
Изберете подходящото изречение за картинката.
8
Изберете подходящото изречение за картинката.
9
Изберете подходящото изречение за картинката.
10
Изберете подходящия глагол за изречението.
  • Berlin ... in Deutschland.
11
На кой ред откривате правилния превод на следните предлози?
  • über, zwischen, vor, in, auf
12
Кои редове съдържат само Wechselpräpositionen?
13
Всички изречения съдържат обстоятелствено пояснение за място. Изберете подходящия глагол.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Посочете обстоятелствените пояснения за място. Ако изречението не съдържа такава част, поставете X.
15
Поставете sitzen, stehen или liegen в подходящото лице и число.

Описание на теста

Как превеждаме на български език глаголите stehen, sitzen, liegen и hängen? Какво представлява обстоятелственото пояснение за място? Кой глагол ще използваме в изречения като "Упражнението се намира на страница ..." или "България се намира в Европа"? Как превеждаме така наречените Wechselpräpositionen in, an, auf, neben, zwischen, unter, über, vor, hinter и с кой падеж се употребяват? Проверете знанията си с разнообразни задачи за лексика и граматика и затвърдете наученото с онлайн теста по немски език за ниво А1 "Глаголите stehen, liegen, sitzen, hängen - част 1" ("Die Verben stehen, liegen, sitzen, hängen - Teil 1").

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се