Упражнение: Глаголите stehen, liegen, sitzen, hängen. Част 1


Описание на упражнението

Как превеждаме на български език глаголите stehen, sitzen, liegen и hängen? Какво представлява обстоятелственото пояснение за място? Кой глагол ще използваме в изречения като "Упражнението се намира на страница ..." или "България се намира в Европа"? Как превеждаме така наречените Wechselpräpositionen in, an, auf, neben, zwischen, unter, über, vor, hinter и с кой падеж се употребяват? Проверете знанията си с разнообразни задачи за лексика и граматика и затвърдете наученото с онлайн упражнението по немски език за ниво А1 "Глаголите stehen, liegen, sitzen, hängen - част 1" ("Die Verben stehen, liegen, sitzen, hängen - Teil 1").

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Попълнете правилото, като изберете подходящия глагол: legen, liegen, sich legen.
5т. 2. Попълнете правилото, като изберете подходящия глагол: sich stellen, stellen, stehen.
5т. 3. Попълнете правилото, като изберете подходящия глагол: sitzen, sich setzen, setzen.
5т. 4. Свържете глаголите със значенията им на български език.
5т. 5. Глаголите от кой ред отговарят на следното правило?
  • Тези глаголи обозначават място, местоположение, разположение, статичност.
6т. 6. Изберете подходящото изречение за картинката.  
6т. 7. Изберете подходящото изречение за картинката.
6т. 8. Изберете подходящото изречение за картинката.
6т. 9. Изберете подходящото изречение за картинката.
6т. 10. Изберете подходящия глагол за изречението.
  • Berlin ... in Deutschland.
6т. 11. На кой ред откривате правилния превод на следните предлози?
  • über, zwischen, vor, in, auf
6т. 12. Кои редове съдържат само Wechselpräpositionen?
11т. 13. Всички изречения съдържат обстоятелствено пояснение за място. Изберете подходящия глагол.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11т. 14. Посочете обстоятелствените пояснения за място. Ако изречението не съдържа такава част, поставете X.
11т. 15. Поставете sitzen, stehen или liegen в подходящото лице и число.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Българин в чужбина

20:06 - 28.04.2018

На 14-та задача имах една грешка, но всички ми ги маркира като грешни, заради точката. Защото съм я сложил. Доста обърквания стават с тези точки, защо не го напишете в условието или някак да става ясно да се слага ли, или не.
Профилна снимка

Учител на Уча.се

07:48 - 29.04.2018

Станислав, всички изречения завършват с някакъв препинателен знак, който показва края на изречението. Това е принцип за който и да е писмен текст, бил той роман, повест, доклад или само едно изречение. Препинателният знак трябва да посочи на четящия какъв е видът на изречението - съобщително, въпросително или възклицателно. Всички изрчения в 14 задача имат точка, което прави излишно допълването на условието за слагане или неслагане на точка. В самото условие имаме за задача да посочим някаква част на изречението. Ако самата задача имаше за цел да съставяме изречение, тогава вече има резон да обърнем внимание дали трябва да се слага или да не се слага препинателен знак.
Профилна снимка

Българин в чужбина

10:17 - 29.04.2018

Звучи логично. Благодаря.
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.