logo

Тест: Славяните във Великото преселение на народите - общество и религия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Земите, които населяват северите и Седемте славянски племена, са между Дунав, Стара планина, Черно море и р. Искър.
2
С трайното заселване на славяните по днешните български земи някои от градовете получават нови имена като Разград, Свищов, Русе, Балчик, Варна.
3
Славяните били земеделци, но развиват и занаяти като грънчарство, ковачество, дърводелство.
4
Като номади славяните живеят в селища близо до реки, езера и блата. Това е важно за защитата на селищата им, но те допълнително построяват дървени огради или насип от пръст и ров с вода. Жилищата им са землянки или полуземлянки, които имат едно помещение и огнище в центъра или в ъгъла му.
5
Религията на славяните е монотеистична, т.е. вяра в един бог.
6
Попълни липсващото в текста, като подбереш точните думи.
  • община, задруга, вечѐ, анархия, род, демокрация, старейшина, княз, хан, племе, император
7
Избери изразите, които са свързани с бог Перун.
8
Свържи правилно елементите.
9
Кои твърдения са част от религиозните вярвания на славяните?
10
Избери най-точния отоговор, за да завършиш изречението.
  • За нападение на големите градове и за защита славяните се обединявали, като създавали: 
11
Кога и при кой император славяните трайно се установяват на Балканите?
12
Подреди управлението на славяните, като най-горе поставиш този с най-голяма власт.
13
Коя част от живота на славяните е показана на изображението?
14
Кое в общественото управление на славяните историкът Прокопий Кесарийски определя с израза живеят в демокрация?
15
Кое събитие е показано на картата?

Описание на теста

Провери какво научи с теста по история за 10. клас. С този тест ще затвърдиш знанията си за бита, обществото и религията на славяните. Какво е задруга? Успешна ли е обсадата на Солун от военноплеменните съюзи на славяните? Каква е ролята на княза, старейшините и вечето? Кои са Перун, Лада, Дажбог? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (6)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се