logo

Тест: Движение за новобългарска просвета

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Развитието на българското просветно дело през първата половина на ХІХ век следва посоката на сближаване с идеите на Просвещението.
2
Как се обогатява учебното съдържание на килийните училища през XVIII и XIX век в отговор на практическите нужди?
3
Къде е открита първата българска гимназия?
4
Елинобългарските училища са създадени като реакция на гръцкото влияние върху новоформиращата се българска буржоазия.
5
Най-големият успех на българското просветно дело от първата половина на ХІХ век е създаването на нова възрожденска интелигенция, дала водачите на национално-освободителното движение.
6
Каква е положителната роля на килийните училища?
7
Кои са предимствата на взаимоучителния метод?
8
Какви недостатъци има килийното училище?
9
Кои твърдения са верни?
10
Подреди в правилен хронологичен ред етапите в развитието на новобългарската просвета.
11
Свържи годините с типа училище и мястото на откриването му.
12
Свържи имената на просветните дейци с техните педагогически идеи и принос.
13
Попълни пропуснатото.
14
Прочети откъса от писмото на Васил Априлов до Райно Попович: „Всеки народ, колкото малък и да е той, трябва да обработва езика си… Богатите ни при своето грубо и тлъсто невежество се перчат с думите: аз съм грък. …За да се поправи това, трябва по собствена воля да учат децата си на български, докато те изучат аритметиката, географията, историята…“
  • Кои са верните изводи, които следват от текста?
15
Прочети откъса от предисловието на „Рибния буквар“ на д-р Петър Берон: „Всякий, който види тази книжка, надея ся да ся зарадува, а най-много учителите, които  …отколе щяха да оставят псалтирите и часословите, от които децата не разбират нищо …“
  • За кой тип училище се отнасят посочените недостатъци?
  • Отговори с една дума.

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 10. клас е добра възможност да покажеш знанията си за движението за новобългарската просвета. Каква е връзката на просветното дело с осъществяването на Българското възраждане? Какво знаеш за килийните училища, за техните положителни и слаби страни? През какви етапи преминава българското просветно дело? Какво знаеш за д-р Петър Берон, Васил Априлов, Емануил Васкидович и Анастасия Димитрова? Кога и къде е открит първият български университет? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се