logo

Тест: Стопански промени в българските земи през XVIII

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
През кой век и в коя страна започва индустриалната революция в Европа?
2
Научните и техническите открития през ХVІІІ век правят възможна индустриалната революция.
3
Стопанските промени по българските земи през ХVІІІ - ХІХ век стимулират осъществяването на Българското възраждане.
4
Как се нарича услугата за превоз на стоки и пътници?
5
Къде е открита първата фабрика по българските земи?
6
Кои са предимствата на машинното производство?
7
До какви промени води индустриалната революция?
8
Подреди в правилен хронологичен ред събитията.
9
Какво е характерно за селскостопанското производство по българските земи в края на ХVІІІ и началото на ХІХ век?
10
Занаятчийското съсловие е най-динамичната част на българското общество през Възраждането.
11
Свържи регионите с производството на продукция, в която се специализират.
12
Кои твърдения за чифлиците са верни?
13
Как се нарича предприятие, за което е характерна специализацията в основните етапи и дейности за изработване на крайния продукт при използване на ръчен труд?
  • Отговори с една дума.
14
Прочети информацията за Серския панаир: "Трѣба да спомена, че на тоя ежегоденъ панаиръ сѫ се срѣщали източната промишленность съ западната за взаимна размѣна. На него при идвали търговци и промишленници не само отъ европейска и азиатска Турция, Грьция, Сърбия, България, Румѫния и Босна, но и отъ цѣла Австрия и Германия."- Стефан Салгънджиев, 1867 г.
  • Кои са верните изводи според документа?
15
По повод откриването през 1834 г. на първата фабрика по българските земи султан Махмуд ІІ издава ферман, в който се казва: "Такива лица, намиращи се в империята ми, като него, са заслужили моето императорско благоволение – най-първо той е освободен от данък и други подобни тегоби в държавата ми…"
  • За коя личност става дума в документа? Запиши името и фамилията на личността без съкращение.

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 10. клас ти дава възможност да покажеш знанията си за стопанските промени през ХVІІІ - ХІХ век. Какво представлява индустриалната революция и какви са предимствата на машинното производство? Какви промени настъпват в селскостопанското производство? Можеш ли да свържеш регионите с производството на продукцията, в която се специализират? Знаеш ли какво е манифактура и кога и къде е открита първата фабрика по българските земи? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (3)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се