new-logo

Тест: Географско положение на България

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Географското положение на България отразява:
2
Астрономическото географско положение се определя спрямо:
3
Кое от изброените твърдения за природногеографското положение на България е вярно?
4
Астрономическото и икономогеографското положение на България НЕ се променят.
5
Кое твърдение дава най-обобщена представа за географското положение на България?
6
Подреди крайните точки на България в реда: север – изток – юг – запад.
7
Територията на България е географски кръстопът, защото:
8
Политико-географското положение на България може да се определи като:
9
За кой вид географско положение на България се отнася написаното?
  • Изразява връзките и взаимоотношенията на територията на страната с големи природни обекти, разположени извън нея, но оказващи влияние на природните особености и стопанското развитие на България.
  • ключови думи: астрономическо, икономогеографско, природногеографско, политикогеографско
10
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: Азия, кръстопътно, Африка, 5, стратегическо, 10
11
Търговско-географското положение на България се изразява и чрез участието ѝ в икономически организации. В кои от изброените организации членува България?
12
Зоналното разпределение на природните компоненти в България и голямото им разнообразие е резултат от:
13
Свържи частите на изреченията така, че да се получат верни твърдения.
14
Свържи цифрата с номера на трансевропейския коридор, който обозначава.
15
Свържи твърденията за географското положение на България с "да" или "не" в зависимост от тяхната достоверност.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш дали си усвоил основните знания за същността на категорията географско положение и видовете географско положение на България. Ще отговаряш на въпроси, които ще ти помогнат да разбереш дали можеш да определиш мястото на страната ни на Балканите, в Европа и в света. Ще демонстрираш знания за влиянието на географското положение върху природните особености на България. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (17)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се