logo

Тест: Зараждане на националното самосъзнание у българите

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С кой термин се обозначава група от хора с обща история, език и култура?
2
Националното осъзнаване на българите не само следва задължителните предпоставки за формиране на нация, но се влияе и от вековното чуждо господство.
3
Осемнадесетото столетие в Европа се превръща във Век на национализма.
4
Какво е общото между Рилския манастир, Етрополския манастир, гр. Котел и гр. Самоков през Възраждането?
5
В кой манастир на Атон Паисий завършва "История славянобългарска"?
6
Кои твърдения са верни?
7
Кои са по-известните автори на дамаскини?
8
В килийните училища се изучава български, история, философия, математика и чужди езици.
9
Какво е съдържанието на термина таксидиот?
10
Подреди в правилен хронологичен ред събитията от живота на Паисий.
11
Свържи годините с произведенията.
12
За коя личност се отнася информацията?
  • Духовник от Силистра, оставя завета си в своята автобиография като знак за новото самочувствие на новите водачи.
13
Кой е авторът на издадената през 1741 г. "Стематография", в която са поместени гербове на различни народи?
  • Запиши името и фамилията на личността без съкращение.
14
Свържи мислите на Паисий с посланията в тях.
15
Прочети откъса от Предговор на "История славянобългарска":
  • "Вимавайте вие, читатели и слушатели, роде български ...За вас е потребно и полезено да знаете известното за делата на вашите бащи, както знаят всички други племена и народи своя род и език, имат история и всеки грамотен от тях знае, разказва и се гордее със своя род и език ..."
  • Вярно или грешно е твърдението: Историята, като родова памет, разграничава народите един от друг, прави ги уникални и значими.

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 10. клас е добра възможност да покажеш знанията си за процеса на изграждане на национално самосъзнание през Възраждането. Знаеш ли какво е нация и каква е българската специфика в нейното утвърждаване? Вярно ли е,че националното самоосъзнаване на българите започва с интереса към миналото? Кои са Христофор Жефарович и Партений Павлович? Кои са по-важните произведения, събуждащи родовата памет и какво е мястото на "История славянобългарска" сред тях? Какво знаеш за Паисий и за пътя му към написването на програмното за Възраждането произведение? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се