logo

Тест: Начало и същност на Българското възраждане

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Упадъкът на Османската империя се дължи на невъзможността ѝ да се модернизира като останалата част на Европа.
2
Интересите на кои субекти се преплитат в т. нар. Източен въпрос?
3
Кои са първите балкански страни, получили независимост от Османската империя?
4
Как се нарича периодът на реформи на Османската империя с цел модернизацията ѝ по европейски образец?
5
Ислямът е силно консервативна религия, нетърпима към каквито и да е промени в съществуващия социален ред.
6
Кое е подходящото обозначение на периода в линията на времето?
7
Кои са причините за кризата на Османската империя от края на ХVІІ век?
8
Подреди в правилен хронологичен ред събитията.
9
Кои твърдения за промените в османската военна система от ХVІІ - ХІХ век са верни?
10
Кои процеси в Османската империя бележат икономическия ѝ упадък?
11
Кои са трите основни задачи на Българското възраждане?
12
"... продаването на всички служби е породило във всички съсловия и във всички класи в тази империя алчност за печалба ... Купуват се решението на съда и показанията на свидетелите, така както се купува една служба, така както се купува разположението на служителя." - Гийом Антоан Оливие, краят на ХVІІІ век
  • Вярно или грешно е твърдението: Съдебната система се утвърждава като най-ефикасното противодействие на ширещата се корупция в Османската империя.
13
За коя личност се отнася информацията?
  • Местен управител на Видинска област, обявил се за независим от султана през "кърджалийските времена", опитва се да води и своя самостоятелна външна политика.
  • Посочи двете имена на личността без съкращение.
14
Каква информация се съдържа в документа?
  • "Тия мръсници като някои паразити и влечуги са наводнили и нахлули в много села, паланки и градове на нашата държава, а раята на тези места е страшно пропищяла от техните нападения и грабежи ...Земеделските работи, поминъкът и търговията са окончателно спрени, поради което и приходите на държавната машина са подбити ..." - Из султанска заповед, 1796 г.
15
"Организацията на полицията в столицата, в провинциалните градове и в селата ще бъде ревизирана по начин, че да даде на всички мирни жители на моята империя най-силните гаранции за сигурност на техните личности и на техните имоти." - Хатихумаюн, 1856 г.
  • Кои права се гарантират според текста?

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 10. клас ти дава възможност да покажеш знанията си за началото и същността на Българското възраждане. Кои са външните и вътрешни условия на Възраждането и кои са основните му задачи? Какви са измеренията на кризата на Османската империя в икономическата и политическата сфера и какво знаеш за "кърджалийските времена"? Какво е Танзимат и какво е съдържанието на документите Гюлхански хатишериф и Хатихумаюн? Какво представлява т. нар Източен въпроси и преплитането на какви интереси го обуславят? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се