new-logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За да образуваме въпрос с “мога”, преместваме “can” в началото на изречението.
  • Открийте кой е въпросът за изречението “You can swim.”
2
За да образуваме въпрос с “имам”, преместваме “have” в началото на изречението.
  • Открийте кой е въпросът за изречението “You have got a monkey.”
3
За да образуваме въпрос с глагола СЪМ, преместваме am, is или are в началото на изречението.
  • Открийте кой е въпросът за изречението “You are a queen.”
4
За да образуваме въпрос в Present Continuous (Сегашно продължително), преместваме спомагателния глагол СЪМ (am, is или are) в началото на изречението.
  • Открийте кой е въпросът за изречението “You are jumping.”
5
За да образуваме въпрос в Present Simple (Сегашно просто), добавяме спомагателния глагол Do или Does в началото на изречението.
  • Открийте кой е въпросът за изречението “You jump.”
6
Свържете въпросите със значенията им.
7
Подредете въпроса:
8
Подредете въпроса:
9
Подредете въпроса:
10
Свържете въпросите с картинките.
11
Свържете въпросите с картинките.
12
Свържете въпросите с отговорите им.
13
Довършете въпросите:
  • Пример:  Have  you got a cat? No, I haven’t.
14
  • Довършете отговорите.
15
Превърнете положителните изречения във въпроси, както е показано на картинката. Използвайте само по една дума в кутийка.

Описание на теста

С този онлайн тест по английски език за 4. клас на тема “Въпроси и отговори” ще упражните наученото от видео урока за въпросите (questions) и кратките им отговори (short answers). Ще покажете дали можете да задавате за отличен въпроси с can (мога), have got (имам), глагол съм (am, is, are), както и с две сегашни времена - сегашно просто (present simple) и сегашно продължително (present continuous). Следете внимателно за правилната подредба на думите и се забавлявайте, докато учите с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (34)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се