logo

Тест: Османската политическа система в българските земи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Османската империя е силно централизирана абсолютна монархия.
2
Кои твърдения за произхода (генезиса) на Османската империя са верни?
3
Кое събитие е представено на изображението?
4
Разединението на балканските народи е основната причина за лесното допускане на нова религия, култура и власт над тях в периода ХІV - ХІХ век.
5
Законодателството в Османската империя има светски характер.
6
Кои твърдения за армията на Османската империя са верни?
7
Кой от данъците в Османската империя няма икономически измерения?
8
Кои твърдения за еничарите са верни?
9
Какви са правомощията на султана?
10
От какво зависи привилегированото положение в Османската империя?
11
Свържи понятията с тяхното съдържание.
12
"Понеже нито тимариотът, нито владетелят нямат право на голата собственост на тази категория мирийски земи, затова те не могат да ги продават, нито да ги даряват. Земите, които притежава раята ... са само държавни земи ...на раята е прехвърлено само владението ... Когато раята умре и остави син, последният владее земята на баща си ... Ако не остави син, спахията я дава на друго лице с тапия."
  • Из Законник на Сюлейман І
  • Кои са верните твърдения според документа?
13
"Да се знае кога е изпратил султан Мехмед силния Склав, та е дошъл в село Мъглиж в 13-и ден на месец януари, та взе от Мъглиж 93 яничарчета ..." - Из преписката върху страниците на Евангелие от Никополско, 1623 г.
  • Как се нарича кръвният данък?
  • Отговори с една дума, без да я членуваш.
14
Постави подходящото наименование на картата.
15
"Порядъкът и управлението на турските земи се дължи преди всичко на това, че султанът държи в своите ръце всички крепости във всички свои земи, като ги завзема с еничарите ..., а също и в цялата турска държава, от най-високопоставения човек до най-незначителния, всеки гледа в ръцете на султана, а султанът осигурява всеки според неговите достойнство и заслуги. По такъв начин нито един господар няма нищо наследствено ..." - Из "Записки на еничарина", К. Михайлович, ХV век
  • Кои са верните твърдения според документа?

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 10. клас е добра възможност да покажеш знанията си за политическата система на Османската империя. Можеш ли да дефинираш държавата на османците като силно централизирана, абсолютна монархия. Кои са институциите на властта и каква е ролята на султана? Знаеш ли, че Османската империя била разделена на две провинции - Анадола и Румили? Каква е структурата и ролята на армията в Османската империя? Какво знаеш за еничарския корпус и данъка девширме? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлична оценка в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се