logo

Тест: Демографски промени в българските земи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
След османското завоевание настъпват демографски промени по българските земи, засягащи социалния, икономически и религиозен статус на населението.
2
Вътрешната миграция на българското население цели намиране на убежище в по-защитените планински райони.
3
В кои страни се преселват най-много българи, търсещи спасение в хода на османското завоевание?
4
Как се нарича част от етнос, която живее постоянно извън родината си, но запазва своята идентичност?
5
Как се нарича затворената общност, състояща се от жителите на едно село?
6
На какъв принцип се подчиняват еснафските организации?
7
Какви са функциите на първенците в селските общини?
8
Как се наричат отглеждащите овце за нуждите на мюсюлманите?
9
Какви са забраните, дискриминиращи българите в политическата система на Османската империя?
10
Кои фактори влияят неблагоприятно върху демографските процеси в българската общност след османското завоевание?
11
Какви промени настъпват в градовете по българските земи след османското завоевание?
12
"Кяфирите (неверниците) да личат чрез облеклото и външния си вид, че са презрени и унижени, като не яздят на кон, не се обличат в дрехи, приготвени от разни копринени и атлазени материи, не надяват самурени кожуси и калпаци, а жените им да не се разхождат с облекла като тия на мюсюлманките ..." -
  • из Заповед на султан Мурад ІV, 1631 г.
  • На какъв принцип е дискриминирано българското население не само в публичния, а и личния живот?
13
Прочети откъса от Съдебен протокол в кадийски регистър на гр. София от 1550 г. Каква информация съдържа документът?
  • "Поменатият спахия не взема в натура десятъка от произведенията ни, а ни взема пари; по пет дни в годината силом ни кара да работим; кара ни с коли да му превозваме дърва; данъка на испенче не събира съгласно закона, а в по-голям размер. Искаме това да му бъде забранено."
14
Попълни пропуснатото.
15
За какви демографски процеси свидетелства документът?
  • "В тази страна България изобщо няма благородници, както и в цялата турска земя. Някой, който иска да се слави с благородство или родословие, не може да се изрази изискано ... така че аристокрацията е напълно изкоренена ..."
  • Райнхолд Лубенау, немски пътешественик, 1587 г.

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 10. клас е добра възможност да покажеш знанията си за демографските процеси в българското общество в периода на османското владичество. Какви са причините и измеренията на промените, засягащи социалния, икономически и религиозен статус на населението? Каква е съдбата на аристокрацията? Какви са забраните, дискриминиращи българите в политическата система на Османската империя? Какви промени настъпват в градовете по българските земи след османското завоевание? Какво представлява селската община и какви функции имат първенците в нея? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се