logo

Тест: Глаголи с промяна на коренната гласна a и au - упражнения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете глаголите с техните значения на български език.
2
Глаголи като waschen и fahren променят коренната си гласна A в Ä. Това се случва във  ... .
3
Какво означава глаголът laufen?
4
На кой ред всички форми на глагола laufen са правилни?
5
На кой ред всички глаголни форми са правилни?
6
Свържете глаголите с подходящото лично местоимение.
7
Поставете глагола schlafen в подходящата форма.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
8
Поставете глагола tragen в подходящата форма.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
9
Поставете глагола fahren в подходящата форма.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
10
Поставете глагола waschen в подходящата форма.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11
Свържете изреченията с подходящата форма на глагола laufen.
12
В кои изречения и двата подлога са възможни?
13
Изберете schlafen, laufen или tragen и го поставете в подходящата форма.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
  • Изберете fahren, waschen или laufen и го поставете в подходящата форма.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Изберете подходящия подлог.

Описание на теста

Проверете знанията си за значенията и спрежението в сегашно време на глаголите schlafen, tragen, fahren, laufen, waschen. Как се променя гласната А и двугласната AU? В кое лице и число се извършва промяната? Променя ли множествено число? Какви значения има глаголът laufen? Разнообразните задачи ще ви помогнат да се справите идеално на тестовете по немски език.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (10)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се