logo

Тест: Глаголи с промяна на коренната гласна а и au - упражнения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете глаголите с техните значения на български език.
2
Глаголи като waschen и fahren променят коренната си гласна A в Ä. Това се случва във  ... .
3
Какво означава глаголът laufen?
4
На кой ред всички форми на глагола laufen са правилни?
5
На кой ред всички глаголни форми са правилни?
6
Свържете глаголите с подходящото лично местоимение.
7
Поставете глагола schlafen в подходящата форма.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
8
Поставете глагола tragen в подходящата форма.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
9
Поставете глагола fahren в подходящата форма.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
10
Поставете глагола waschen в подходящата форма.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
11
Свържете изреченията с подходящата форма на глагола laufen.
12
В кои изречения и двата подлога са възможни?
13
Изберете schlafen, laufen или tragen и го поставете в подходящата форма.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
  • Изберете fahren, waschen или laufen и го поставете в подходящата форма.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
15
Изберете подходящия подлог.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво А1 "Глаголи с промяна на коренната гласна A и AU - упражнения" ("Verben nit Stammvokalwechsel A und AU - Übungen") ще ви помогне да затвърдите знанията си за спрежението на глаголи като fahren, laufen, schlafen, tragen, waschen в сегашно време единствено и множествено число (Singular und Plural). В кое лице и число коренната гласна A се превръща в Ä? Случва ли се тази промяна в множествено число (Plural)? Тествайте знанията си и бъдете готови за всеки тест, съдържащ спрежение на глаголите в сегашно време.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се