Упражнение: Ток в полупроводници


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9 клас „Ток в полупроводници“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за природата на явлението електричен ток, характеристиките на материалната среда /полупроводниците/, в която се наблюдава и промените, които настъпват в нея. Ще научите за токовите носители в полупроводниците, условията за тяхното възникване и многобройните приложения на явлението електричен ток в полупроводници. Ще имате възможността да демонстрирате какви са посоката на тока и реалната посока на движение на токовите носители в полупроводниците. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Кои вещества са полупроводници?
5т. 2. Токовите носители в полупроводниците са:
5т. 3. Подредете правилно изреченията, така че да се получи вярно твърдение за температурната зависимост на специфичното съпротивление на полупроводниците.
5т. 4. Свържете правилно материалната среда и токовите ѝ носители при протичане на електричен ток в нея.
5т. 5. За какво използваме понятията донори и акцептори?
6т. 6. Защо при полупроводниците с увеличаване на температурата специфичното съпротивление бързо намалява?
6т. 7. От какво се определя големината на тока в полупроводниците?
6т. 8. Легиране е процес на целенасочено внасяне /имплантиране/ на примесни атоми в кристалната решетка на полупроводниковия кристал. Защо се прави това?
6т. 9. Ако дупките са токови носители в полупроводниковия кристал, то те се получават само при легиране на кристала с примесни атоми. Вярно ли е това?
6т. 10. При проверка на работата на свой ученик, учителят му попада на следния текст: "Токовите носители в полупроводниковия кристал са два вида: електрони и дупки. Това са реални частици, които имат съответно отрицателен и положителен електричен заряд."
  • Как трябва да бъде оценен този отговор, като верен или като грешен? Помогнете на учителя.
6т. 11. Обогатявате идеалния силициев кристал с фосфорни атоми? Ще се промени ли проводимостта на кристала и как?
6т. 12. В идеален кристал на силиция, 0,001 % от атомите на Si /силиций/ са заменени с атоми на B /бор/ и проводимостта нараснала 10^6 пъти.
  • Как се нарича проводимостта на кристала в този случай и кои токови носители са преобладаващи? 
11т. 13. Защо при полупроводниците, за разлика от останалите материални среди, толкова бързо намалява специфичното съпротивление, дори и при стайна температура?
11т. 14. Коя от схемите показва правилно посоките на насочено движение на двата типа токови носители и посоките на съответните токове в полупроводник със собствена проводимост, поставен в електрично поле с интензитет Е
11т. 15. Кои от изброените фактори влияят на проводимостта на полупроводниковия кристал

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!