logo

Тест: Ток в полупроводници

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои вещества са полупроводници?
2
Токови носители в полупроводниците са:
3
Електроните, които са токови носители в полупроводника, се получават при разкъсване на общите електронни двойки, които осъществяват химичната връзка между атомите в кристала.
4
Дупките в полупроводников кристал представляват празни позиции за електрони.
5
Как се променят броят на токовите носители и специфичното съпротивление на полупроводника при нарастване на температурата?
6
Характерно за полупроводниците е, че химичната връзка между атомите в кристала е ковалентна.
7
Обща електронна двойка наричаме:
8
Полупроводниците от химична гледна точка представляват:
9
Дупките са токови носители в полупроводниковия кристал, които се получават само при легиране на кристала с примесни атоми.
10
Дупките в полупроводниковите кристали са реални частици, които могат да имат както положителен, така и отрицателен заряд.
11
Ако се обогати идеалният силициев кристал с фосфорни атоми, ще се промени ли броят на токовите носители и какъв тип кристал ще се получи? Указание: Фосфорът проявява пета валентност.
12
Кои от изброените фактори влияят на проводимостта на полупроводниковия кристал?
13
Използвай данните от таблицата и определи към коя група се отнасят веществата.
14
Подреди правилно изречение от предложените сегменти:
15
Използвай периодичната таблица и определи кои от елементите, внесени като примеси в силициев кристал, са донори и кои - акцептори?

Описание на теста

Тестът по физика и астрономия за 9. клас върху ток в полупроводници ще ти помогне да разшириш знанията си за  електричния ток и полупроводниците като среда, в която протича той. Чрез разнообразни задачи ще затвърдиш изученото учебно съдържание: кои са токовите носители в полупроводниците, при какви условия се създават в кристала, кои са многобройните приложения на явлението електричен ток в полупроводници. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се