logo

Тест: Обработка на изключения. C#

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изключенията (exceptions) са вид събития.
2
Събитийно програмиране в проекти на C# с графичен потребителски интерфейс означава, че:
3
Изключенията са състояния, които могат да бъдат обработвани по изключение. Ако не бъдат обработени, няма да предизвикат грешки в изпълнението на програмата.
4
В оператора try - catch - finally секцията finally може да НЕ бъде включена.
5
Кои събития са част от събитийното програмиране и за тях може да бъде създаван код за изпълнение?
6
Подреди правилно трите части на оператора за обработване на изключения.
7
Кои твърдения са верни?
8
 • Маркирай вярното твърдение.
 • При наличие на няколко catch-секции и finally-секция:
9
Изключенията (exceptions) могат да бъдат:
10
 • Показаният код е:
11
Свържи правилно елементите и критериите.
12
Свържи правилно видовете грешки със съответните снимки.
13
 • При въвеждане на десетични дроби стойностите се въвеждат с десетична точка или с десетична запетая. Това зависи от текущи настройки на операционната система. Кой вид изключение (exception) трябва да бъде "прихванат" в catch-секцията?
14
 • При изпълнение на конзолно приложение е въведена стойност 10 за променливата points (на втория ред на кода). Каква ще бъде стойността на points след изпълнение на програмния фрагмент?
 • int points=0;
 • try { points=Convert.ToInt32(Console.ReadLine()); }
 • catch ( FormatException )  { points=5; }
 • catch ( IOException ) { points=7; }
 • finally { points=9; }
15
 • В един от редовете има допусната грешка. Изпиши правилно този ред.
 • double gifts=1;
 • try { gifts=Convert.ToDouble(textBox1.Text); }
 • catch ( IOExceptions )  { gifts=100; }
 • catch ( FormatException ) { gifts=150; }
 • finally { gifts=200; }

Описание на теста

С онлайн теста по информатика за 8. клас ще провериш знанията си за новите събития - изключенията. Те са важна част от добре написаните приложения (програми) и твоите приложения няма да правят изключение. Въпросите от теста акцентират на специфични правила и действия при изпълнение на оператора за обработване на грешки. Стартирай теста и "прихвани" максимален брой точки от него.  Учи и се забавлявай!  

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се