Упражнение: Глаголи с промяна на коренната гласна e в i. Упражнение


Описание на упражнението

Имате ли трудности, когато спрягате глаголи в сегашно време (Präsens)? Трудни ли са глаголите, които променят коренната си гласна (Verben mit Stammvokalwechsel)? Проверете знанията си и отстранете грешките с онлайн упражнението по немски език за ниво А2 "Глаголи с промяна на коренната гласна E-I - упражнения" ("Verben nit Stammvokalwechsel E-I - Übungen"). То съдържа упражнения за цялостното спрежение в сегашно време (Konjugation im Präsens) на глаголите essen, vergessen, nehmen, sprechen, geben, treffen, helfen.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете глаголите с техните съответствия на български език.
5т. 2. Свържете глаголите с техните съответствия на български език.
5т. 3. Глаголи като essen, geben и treffen променят коренната си гласна E в I. Тази промяна се случва във ... .
5т. 4. На кой ред всички форми на глаголите са правилни?
5т. 5. Свържете глаголите с подходящото лично местоимение.
6т. 6. Свържете формите на глаголите с подходящите лични местоимения.
  • .... isst, .... vergisst
6т. 7. Поставете глагола essen в правилната форма.
6т. 8. Поставете глагола vergessen в правилната форма.
6т. 9. Свържете изреченията с подходящото лично местоимение.
6т. 10. Изберете правилния глагол - nehmen или sprechen - и го поставете в подходящото лице и число.
6т. 11. Изберете правилния глагол - treffen или geben - и го поставете в правилното лице и число.
6т. 12. Свържете частите на изреченията.
11т. 13. Изберете правилния глагол.
11т. 14. Поставете глагола в скоби в правилното лице и число.
11т. 15. Изберете подходящия по смисъл глагол и го спрегнете в подходящото лице и число.
  • sprechen, geben, helfen, essen

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!