logo

Тест: Глаголи с промяна на коренната гласна e в i. Упражнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете глаголите с техните съответствия на български език.
2
Свържете глаголите с техните съответствия на български език.
3
Глаголи като essen, geben и treffen променят коренната си гласна E в I. Тази промяна се случва във ... .
4
На кой ред всички форми на глаголите са правилни?
5
Свържете глаголите с подходящото лично местоимение.
6
Свържете формите на глаголите с подходящите лични местоимения.
  • .... isst, .... vergisst
7
Поставете глагола essen в правилната форма.
8
Поставете глагола vergessen в правилната форма.
9
Свържете изреченията с подходящото лично местоимение.
10
Изберете правилния глагол - nehmen или sprechen - и го поставете в подходящото лице и число.
11
Изберете правилния глагол - treffen или geben - и го поставете в правилното лице и число.
12
Свържете частите на изреченията.
13
Изберете правилния глагол.
14
Поставете глагола в скоби в правилното лице и число.
15
Изберете подходящия по смисъл глагол и го спрегнете в подходящото лице и число.
  • sprechen, geben, helfen, essen

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво А1 "Глаголи с промяна на коренната гласна E-I - упражнения" ("Verben nit Stammvokalwechsel E-I - Übungen") ще ви помогне да затвърдите знанията си за спрежението на глаголи като essen, vergessen, nehmen, sprechen, geben, treffen, helfen в сегашно време единствено и множествено число (Singular und Plural). В кое лице и число коренната гласна Е се превръща в I? Случва ли се тази промяна в множествено число (Plural)? Тествайте знанията си и бъдете готови за всеки тест, съдържащ спрежение на глаголите в сегашно време.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (39)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се