logo

Тест: Стопанско развитие на средновековна България

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
През Средновековието България е аграрна страна, развиваща само земеделско производство.
2
Дарствените грамоти на владетелите за манастирите са единствените източници на сведения за стопанското развитие през Средновековието.
3
Как са наричани занаятчиите през Средновековието?
4
На тържището в кой град се намира статуята на български селянин, орящ с вол?
5
През Средновековието в България жито се отглежда само в Добруджа.
6
Къде се сформира единствената известна професионална организация на рударите?
7
Отглеждането на бойни коне през Средновековието е защитено от специално законодателство.
8
Кой владетел подписва Търговския договор между България и Византия през 716 г.?
9
Свържи държавите със стоките, които изнасят.
10
Подреди последователно етапите в изработването на сграфито керамиката.
11
Кои твърдения за монетосеченето през Средновековието са верни?
12
Подреди в правилен хронологичен ред събитията.
13
Прочети откъса от Рилската грамота на цар Иван Шишман: "Моето царство ... отпуща и освобождава всички люде и всички села на този манастир на моето царство, та да не смее да ги безпокои никой - сиреч севасти, практори, примикюри и алагатори, нито съдии, после нито перпираки нито житари, нито винари, нито десеткари, пчелни свински и овчи ... нито някой друг от всичките боляри и служители на царството ми."
  • Каква информация дава документът?
14
Кой светец е изобразен на иконата, изработена с прочутата преславска керамика.
  • Запиши пълното име на светеца от две думи.
15
Коя дума от документа се отнася до данъчните задължения?
  • "Ако някой от монастирските люди начене да ходи със стока за своята търговия по цялата държава и област на моето царство, нека купува и продава свободно ... и да не му се взема кумерк, нито диавато, нито нещо друго." - Рилска грамота, цар Иван Шишман

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 10. клас е добра възможност да провериш знанията си за стопанското развитие на средновековна България. От какви източници историческата наука черпи сведения за икономическото състояние на страната ни. Кои са отраслите, даващи поминък на българите и произвеждащи продукция за износ?  Какво е сграфито керамика? Знаеш ли кой е първият външнотърговски договор между България и Византия и кой владетел за първи път получава правото да сече собствени монети? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се