new-logo

Тест: Условен оператор в C#. Задачa

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Радио-бутонът (radioButton)  е обект на приложение с графичен интерфейс на езика C# във Visual Studio 2017.
2
Радио-бутоните винаги са в групичка и могат да бъдат избирани (маркирани) няколко от тях едновременно.
3
 • Имаш за задача да провериш дали в текстовото поле  textBox1 НЯМА въведена стойност. Ако полето е празно, трябва да занулиш брояч (напр. br=0;). С кой от следните програмни редове можеш да направиш проверката?
4
Кои програмни фрагменти са изписани правилно?
5
Как може да се променя височината на текстово поле (textBox) в приложение с графичен интерфейс на C#?
6
 • При промяна цвета на шрифта на обект (например радио-бутон, radioButton) се използва свойството Font от прозореца Properties. Колко възможности за избор на цветови палитри има в проект с GUI на Visual Studio 2017?
7
 • Подреди действията в правилна последователност, така че посочените елементи да бъдат разположени на равно разстояние (вертикално и хоризонтално).
8
 • Как се наричат графичните елементи (обекти), групирани и посочени от стрелката?
9
 • В приложение с графичен интерфейс има два радио-бутона (radioButton). Кои програмни кодове проверяват дали е активиран поне един от радио-бутоните?
10
Свържи правилно свойствата (Properties) със съответните действия.
11
 • Непосредствено след групиране на двата обекта label и textBox (както е показано на картинката) са използвани действията копиране-поставяне (copy-paste). Някои от свойствата (properties) се запазват. Кое от изброените свойства се променя при копираната група ?
12
 • Запиши стойностите на променливите след изпълнение на програмния фрагмент.
 • double tax=10, price=12.6;
 • if (tax<10) price=price-2;
 • else if (price<12) tax=price;
 •         else price=tax;
13
Допиши логическото условие, така че операторът да се изпълнява, ако радио-бутонът НЕ е маркиран.
14
 • Запиши програмен код, който занулява променлива Х (X=0), ако в посоченото текстово поле е записана стойност 30?
15
 • Какво съобщение ще се отпечата при следния код и избраните опции при изпълнението?
 • private void button1_Click (object sender, EventArgs e)
 • {
  • if (radioButton2.Checked==true && textBox1.Text=="" ) MessageBox.Show("Добро постижение.");
  • else 
   • if (radioButton1.Checked==true) MessageBox.Show ("Шампионско постижение");
  • else MessageBox.Show ("Отлично постижение.");
  • }

Описание на теста

С този тест по информатика за 8. клас ще провериш отново знанията си за условните и вложените условни оператори. В урока научи и за нови обекти на графичния интерфейс, слeдователно и за тези нови елементи има въпроси в теста. Разнообразните въпроси ще ти помогнат да избягваш основни грешки при писане на програмите и така в класа ще станеш много търсен програмист. А те се забавляват, докато учат и проверяват наученото. Направи го и ти - стратирай теста и се забавлявай с новите си знания.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се