logo

Тест: Наследниците на Иван Асен II (1241-1280)

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя от посочените личности НЕ е потомък (няма кръвна връзка) на Асеневия род?
2
Кой от посочените номадски народи създава държава с името Златна орда през ХІІІ век?
3
Наследниците на Иван Асен ІІ не само запазват, но и увеличават могъществото на Второто българско царство.
4
Кои български територии са присвоени от Никея след смъртта на Иван Асен ІІ?
5
Кое име си прибавя Константин Тих, след женитбата си с Ирина, за да подчертае династичната приемственост?
6
Подреди в правилен хронологичен ред владетелите на България след Иван Асен ІІ.
7
Кои са двамата владетели, застанали едновременно начело на България през 1257 г.?
8
Честата смяна на владетели след смъртта на Иван Асен ІІ е проявление на политическата криза, в която изпада България.
9
Кои са причините за въстанието на Ивайло?
10
Какво съдейства за легитимирането на Ивайло като цар?
11
Коя е владетелската двойка на изображението?
12
Прочети сведението на византийския историк Георги Пахимер:
  • "Имало там селянин, който пасял свине срещу заплащане, наречен Бърдоква. Гръцкият език сближава това име със зеленчук, затова той се наричал и Лахана...".
  • Вярно или грешно е твърдението: Ивайло е уникален пример от средновековната история за законно достигане до върха на властта от представител на народните низини.
13
Свържи годините със събитията.
14
За коя от съпругите на Иван Асен ІІ се отнася информацията:
  • Организира заговор срещу законния владетел, поставя на престола малолетния си син, управлява от негово име и е изобразявана като съвладетел на всички монети от това време.
  • В отговор запиши само името.
15
Попълни пропуснатите имена в документа от византийския историк Георги Пахимер, ХІІІ век.
  • В документа се посочват само първите имена на личностите.

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 10. клас е добра възможност да провериш знанията си за Второто българско царство през втората половина на ХІІІ век. Успяват ли наследниците на Иван Асен ІІ да запазят и умножат постиженията му? За какво е белег честата смяна на владетелите през този период? Кои са причините за въстанието на Ивайло и кои са факторите за легитимирането му като цар на България? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се