new-logo

Тест: Сравняване на десетични дроби. Важни задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Посочете вярното твърдение.
2
Вярно ли е, че5,15=5,015?
3
Изберете верен отговор.
4
Изберете от посочените едно число, по-малко от 0,2.
5
Сравнете числата: 9,102 и 9,162.
6
Кое от числата е най-малко?
7
Свържете дробите така, че неравенствата да са верни.
8
Свържете всяка мярка със съответната ѝ десетична дроб.
9
Посочете десетичните дроби  a, за които е изпълнено 3,99< a< 4.
10
Какъв знак ще поставите между числата 7,81 и 7,810?
11
Кои са десетичните дроби, които са между 5 и 6 и са с един десетичен знак?
12
Изберете правилната подредба от най-малката към най-голямата на следните дроби: 9;15,8;0,86;10,8.
13
За домашна работа Ива имала задача: "От  посочените числа запиши и подреди по големина дробите, които са по-големи от 5". Тя се затруднила. Помогнете на Ива за домашното.
  • 7,4
  • 2,08
  • 13,7
  • 4,5
  • 12,3
  • 6,3
14
Като използвате еднократно всяка от цифрите 3,5 и 9 и десетична запетая, запишете числото, което е най- близко до 5 и по- голямо от 5.
15
Коя дума се получава като се подредят дробите по големина във възходящ ред?  

Описание на теста

В онлайн упражнението "Сравняване на десетични дроби. Решаване на задачи" по математика за 5. клас ще проверите уменията си за сравняване на десетичните дроби. Ще разберете дали знаете правилата за сравняване на дроби с еднакви цели числа и различни дробни числа, с различни цели числа. Ще се упражните да подреждате по големина дробни числа. Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (61)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се