logo

Тест: Сравняване на десетични дроби

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че 1,2=1,20=1,200?
2
Посочете коя дроб е равна на 6,21?
3
Как може да се запише като десетична дроб числото 27?
4
Домакиня купила 1,5kg домати, 0,950kg сирене и 2 kg месо. Коя от покупките тежи повече?
5
Посочете верен запис на дробта 2,253kg, записана в килограми и грамове.
6
Вярно ли е, че 52,032kg = 52kg и 320g?
7
Свържете двойките равни дроби.
8
Трима приятели след училище решили да си купят бонбони. Иван имал 1,50 лв., Кирил - 1 лв.и 70 ст., а Георги - 1,85 лв. Кой от тях може да си купи повече бонбони за всичките пари, които има?
9
Майката на Росен купила една торба с краставици за консерви, които тежали 12,085kg. Колко килограма и колко грама били краставиците?
10
Коя от дробите е между 4,02kg и 4,2kg?
11
Свържете дробите така, че да са изпълнени равенствата:
12
Между кои две последователни естествени числа се намира десетичната дроб 11,7?
13
Поставете подходяща цифра на  мястото на звездичката така, че да е вярно 4,37> *,37.
14
Коя е най- голямата десетична дроб, която се записва с помощта на четири цифри и е по- малка от 1,26?
15
Запишете с десетична дроб по- малкото от числата 1\tfrac45100 и  1\tfrac991000.

Описание на теста

Това е онлайн тест по математика за 5. клас на тема "Сравняване на десетични дроби". Тук ще проверите знанията си за десетичните дроби: какво означава нулата след десетичната запетая, кога може да не се пише. Ще тествате знанията си за мерните единици за пари и маса. Ще се уверите дали умеете да превръщате от една мерна единица в друга, от левове в левове и стотинки, от килограм в килограм и грамове. Направете теста, попълнете пропуските си и гарантирайте отлични оценки в училище! Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се