logo

Тест: Общество и всекидневен живот на траките

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Развитието на обществото на древните траки историците разделят условно на два етапа. Първият е времето I хил.пр.Хр., когато траките създават свои държавни организации и се управляват от тракийски царе. Вторият период е времето на римската власт в провинциите на Балканския полуостров.
2
В тракийското общество има две основни групи - на знатните и богати хора и групата на обикновените хора.
3
Тракийското общество през I хил.пр.Хр. било еднородно.
4
Коя група в тракийското общество е наричана „царски хора“?
5
Коя обществена група се разделя на родова и служебна?
6
Подреди правилно обществените групи в пирамидата на тракийското общество.
  • Постави най-горе най-висшестоящия.
7
Кое понятие отговаря на описанието?
  • Приемане на езика, начина на живот на римляните от групи на тракийското общество.
8
С установяването на римската власт в земите на траките се засилва урбанизацията – създаване на градове, в които се строят театри, амфитеатри, стадиони, терми и други обществени сгради. По този начин се развива градският живот.
9
Свържи елементите така, че да се получат верни твърдения.
10
Кое НЕ се отнася за промените в живота на траките селяни общинници след налагане на римската власт?
11
Към коя част от обществото Рим налага властта си по описания начин?
  • Настанява свои военни гарнизони в земите на траките, а големи групи хора са преселвани. Голяма част от земите се отнемат и раздават на римски ветерани, които се заселват в новите провинции и създават свои колонии.
12
Свържи античното римско име на селището със съвременното му име.
13
Избери времето и настъпилите промени в живота на траките при управлението на император Каракала.
14
Кой от изброените културни паметници е от времето на римската власт в земите на траките?
15
Разгледай внимателно картата и свържи правилно цифрата с града.

Описание на теста

С онлайн теста по история за 10. клас след видео урока за обществото и всекидневния живот на траките ще затвърдиш знанията си за обществените групи и управление на траките. Как живеят аристокрацията и царете? А обикновените хора? Какво е отношението на траките към робството? Кой е Спартак? Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се