logo

Тест: Съюзите weil и denn - упражнения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои изречения съдържат грешка?
2
Към кои примери може да зададем въпроса Warum?
3
Съюзите weil и denn са синоними, но въвеждат изречения с различен словоред.
4
Кои твърдения са верни?
5
В кои изречения НЕ може да попълним съюза Denn/denn?
6
Свържете изреченията.
7
Свържете с weil или denn.
8
Свържете с weil или denn.
9
Свържете с weil или denn.
10
Свържете с weil или denn.
11
Свържете думите в изречения с weil и denn.
12
Свържете изреченията с weil, denn или weil/denn.
  • РЕЧНИК
  • es donnert - гърми се, има гръмотевици
  • beruhigen - успокоявам
13
Превърнете изреченията с denn в изречения с weil.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Превърнете изреченията с weil в изречения с denn.
15
Попълнете изреченията с weil, denn или deshalb.

Описание на теста

Онлайн тестът по немски език за ниво А2 "Съюзите weil и denn - упражнения" ("Die Konjunktionen weil und denn - Übungen") ще ви помогнат да се подготвите идеално за контролно по немски език, както и да затвърдите знанията си за употребата на двата съюза. Какъв е словоредът на изречение със съюза denn и какъв е словоредът, когато изречението се въведе със съюза weil? Упражнете словореда в изречения в перфект (Perfekt), с модален глагол (Modalverb) и с глагол с делима представка (trennbare Verben). Включено е и упражнение, в което трябва да изберете weil, denn или deshalb.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се