new-logo

Тест: Равнопроменливи движения. Решаване на задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете частите от изречения така, че да се получат верни твърдения.
2
Коя от посочените формули НЕ се отнася за равноускорително движение?
3
Коя от посочените формули НЕ се отнася за равнозакъснително движение?
4
Посочете коя комбинация от величини и единици е погрешна:
5
Графиката се отнася за: 
6
Автомобил, който за една минута увеличава скоростта си от 50,4 km/h до 72 km/h има ускорение 0,36 m/s^2.
  • Указание: Не забравяйте, че основната единица за време е секунда, а за скорост е m/s .
7
Влак тръгва от гара и след 6 минути има скорост 15 m/s. Колко е пътят, изминат от влака за това време?
8
За 7 s автомобил променя скоростта си от 28,8 km/h до 79,2 km/h. Колко е изминатото от автомобила разстояние?
9
Самолет се приземява със скорост 60 m/s. По пистата той се движи с ускорение 6 m/s^2. Пресметнете пътя, който самолетът е изминал по пистата, докато спре да се движи.
  • Указание: Първо използвайте формулата за ускорение, за да пресметнете времето. След това определете пътя с помощта на закона за пътя при равнозакъснително движение.
10
На фигурата е показана графиката на скоростта на тяло. Определете вида на движението, началната скорост и ускорението на тялото.
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи и числа.
  • равномерно, равноускорително/ равнозакъснително/ 1,5/ 4,5/ 10/ 15
11
Колко е ускорението на тялото, чиято графика на скоростта е показана на фигурата?
12
Графиките изразяват зависимостите на скоростите на три тела от времето.
  • Кое от посочените твърдения НЕ е вярно? 
13
На графиката е показана зависимостта на скоростта на лек автомобил от времето. По данните от графиката определете изминатия път във всеки участък.
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените числа.
  • 10/ 17,5/ 20/ 30/ 37,5/ 67,5/ 77,5/ 90
  •  
14
На фигурата е представен графично законът за скоростта на автобус, който се движи между две спирки. Колко метра е разстоянието между тези спирки?
  • Указание: Пресметнете за всеки участък ускорението и пътя. След това намерете общия път.
 
15
На фигурата е представен законът за скоростта на две тела. Определете отношението  \fraca1a2  на ускорението a1  на тялото 1 към ускорението  a2  на тялото 2.

Описание на теста

Онлайн тестът „Равнопроменливи движения (решаване на задачи 2)“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Научихте ли се да разчитате графики на скоростта? Знаете ли как се намира ускорение? Можете ли да прилагате законите за скоростта и пътя при равноускорително и равнозакъснително движение? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Механично движение“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се