logo

Тест: Равнопроменливи движения. Решаване на задачи. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържи частите от изреченията така, че да се получат верни твърдения.
2
Коя от посочените формули НЕ се отнася за равноускорително движение?
3
Коя от посочените формули НЕ се отнася за равнозакъснително движение?
4
Графиката се отнася за:
5
Графиката се отнася за:
6
Парашутист отваря парашута си и започва да се движи равнозакъснително, при което скоростта му намалява от vo=55m/s до  v=5m/s за време t=2 s. Ускорението на парашутиста е a=25m/s^2.
7
Автомобил предприема изпреварване, като скоростта му се увеличава от vo=10m/s в началото до v=20m/s в края на изпреварването. Ускорението на автомобила по време на изпреварването е a=1,5m/s^2. Определи времето, за което автомобилът увеличава скоростта си?
8
В участък 1 и участък 4 движението на автобус е равномерно. Вярно ли е, че пътят, изминат от автобуса в участък 1, е s1=30m, а в участък 4 е s4=40m?
9
Самолет се приземява със скорост 60 m/s. По пистата той се движи с ускорение 6 m/s^2. Пресметни пътя, който самолетът е изминал по пистата, докато спре да се движи.
  • Указание: Първо използвай формулата за ускорение, за да пресметнеш времето. След това определи пътя с помощта на закона за пътя при равнозакъснително движение.
10
На фигурата е показана графиката на скоростта на тяло. Определи вида на движението, началната скорост и ускорението на тялото.
  • Попълни празните места в текста, като използваш някои от посочените думи и числа: равномерно ; равноускорително ; равнозакъснително ; 1,5 ; 4,5 ; 10 ; 15.
11
Колко е ускорението на тялото, чиято графика на скоростта е показана на фигурата?
12
Графиките изразяват зависимостите на скоростите на три тела от времето.
  • Кое от посочените твърдения НЕ е вярно?
13
На графиката е показана зависимостта на скоростта на лек автомобил от времето. По данните от графиката определи изминатия път във всеки участък.
  • Попълни празните места в текста, като използваш някои от посочените числа: 10/ 17,5/ 20/ 30/ 37,5/ 67,5/ 77,5/ 90.
14
На фигурата е представен графично законът за скоростта на автобус, който се движи между две спирки. Колко метра е разстоянието между тези спирки?
  • Указание: Пресметни за всеки участък ускорението и пътя. След това намери общия път. Запиши отговора си като число.
15
На фигурата е представен законът за скоростта на две тела. Определи отношението  \fraca1a2  на ускорението a1 на тялото 1 към ускорението a2  на тялото 2.

Описание на теста

С онлайн теста по физика за 8. клас ще се подготвиш по темата. Научи ли се да разчиташ графики на скоростта? Тестът ще ти помогне да придобиеш сигурност при подготовката си за училище. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се