Упражнение: Равнопроменливи движения (решаване на задачи 2)


Описание на упражнението

Онлайн упражнението „Равнопроменливи движения (решаване на задачи 2)“ по физика за 8. клас ще ви помогне да проверите и затвърдите знанията си по темата. В него са включени разнообразни по вид, съдържание и сложност въпроси. Научихте ли се да разчитате графики на скоростта? Знаете ли как се намира ускорение? Можете ли да прилагате законите за скоростта и пътя при равноускорително и равнозакъснително движение? Тестът  ще ви помогне да придобиете сигурност при подготовкатата ви по темата „Механично движение“. Така ще си гарантирате отлични оценки в училище! Желаем ви приятни и ползотворни минути с упражнението!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Свържете частите от изречения така, че да се получат верни твърдения.
5т. 2. Коя от посочените формули НЕ се отнася за равноускорително движение?
5т. 3. Коя от посочените формули НЕ се отнася за равнозакъснително движение?
5т. 4. Посочете коя комбинация от величини и единици е погрешна:
5т. 5. Графиката се отнася за: 
6т. 6. Автомобил, който за една минута увеличава скоростта си от 50,4 km/h до 72 km/h има ускорение 0,36 m/s^2.
  • Указание: Не забравяйте, че основната единица за време е секунда, а за скорост е m/s .
6т. 7. Влак тръгва от гара и след 6 минути има скорост 15 m/s. Колко е пътят, изминат от влака за това време?
6т. 8. За 7 s автомобил променя скоростта си от 28,8 km/h до 79,2 km/h. Колко е изминатото от автомобила разстояние?
6т. 9. Самолет се приземява със скорост 60 m/s. По пистата той се движи с ускорение 6 m/s^2. Пресметнете пътя, който самолетът е изминал по пистата, докато спре да се движи.
  • Указание: Първо използвайте формулата за ускорение, за да пресметнете времето. След това определете пътя с помощта на закона за пътя при равнозакъснително движение.
6т. 10. На фигурата е показана графиката на скоростта на тяло. Определете вида на движението, началната скорост и ускорението на тялото.
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи и числа.
  • равномерно, равноускорително/ равнозакъснително/ 1,5/ 4,5/ 10/ 15
6т. 11. Колко е ускорението на тялото, чиято графика на скоростта е показана на фигурата?
6т. 12. Графиките изразяват зависимостите на скоростите на три тела от времето.
  • Кое от посочените твърдения НЕ е вярно? 
11т. 13. На графиката е показана зависимостта на скоростта на лек автомобил от времето. По данните от графиката определете изминатия път във всеки участък.
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените числа.
  • 10/ 17,5/ 20/ 30/ 37,5/ 67,5/ 77,5/ 90
  •  
11т. 14. На фигурата е представен графично законът за скоростта на автобус, който се движи между две спирки. Колко метра е разстоянието между тези спирки?
  • Указание: Пресметнете за всеки участък ускорението и пътя. След това намерете общия път.
 
11т. 15. На фигурата е представен законът за скоростта на две тела. Определете отношението  \fraca1a2  на ускорението a1  на тялото 1 към ускорението  a2  на тялото 2.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

22:51 - 29.10.2017

Брой точки: 81 / 100
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.
Профилна снимка

Ученик

21:59 - 29.10.2017

Как се решава задача 7?
Профилна снимка

Администратор

12:15 - 31.10.2017

Здравей, Chessmaster! Ти как мислиш? :)
-2
Профилна снимка

Друг

17:02 - 17.03.2018

Ако крайния резултат ти се разминава с малко,да знаеш,на друга подобна задача казаха че е въпрос на закръгляване .Иначе намираш си ускорението по дадените начална и моментна скорост ,като имаш предвид,че влакът е ТРЪГНАЛ от гарата ,тоест Vo = 0 .От там намираш пътя по формулата за равноускорително движение и си ти човека.
+1
Профилна снимка

Учител на Уча.се

13:21 - 18.03.2018

Здравейте! Дадено ни е времето t и скоростта v. Не забравяйте да превърнете минутите в секунди. Имаме равноускорително движение без начална скорост. Затова се използват формулите: a=v/t и s=a.t^2/2. Като намерим ускорението, можем да го използваме после във формулата за пътя.
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.