new-logo

Тест: Количество вещество и молен обем

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
При нормални условия (t=0^0Cp=101.3 kPa) 1 mol газ заема обем 22,4 L.
2
Молен (моларен) обем е обемът, който заема:
3
Две празни бутилки (без течност) от 1,5 L съдържат равен обем въздух.
4
Посочи величината, която НЕ участва във "вълшебния" триъгълник.
5
Определи вярното твърдение за молния (моларен) обем Vm.
6
Използвай част от дадените думи, изрази и означения и попълни празните места в текста.
  • Библиотека: различен, равен, n(H2), n(H), количеството вещество, масата, обема
7
Как се наричат в химията условията, при които температурата е 0°С, а налягането е 101,3 kPa?
8
Посочи величината, която се записва с означението Vm.
9
Молният (моларен) обем се изчислява по формулата: Vm=\frac nV.
10
Свържи дадените означения с величините от "вълшебния" триъгълник.
11
Използвай "вълшебния" триъгълник и свържи величините със съответните им математични изрази.
12
Два съда са поставени при нормални условия (t=0^0Cp=101.3 kPa). В единия съд има 1 mol водород, а в другия - 1 mol кислород. Определи какъв е обемът на всеки от съдовете.
13
Четирите балона са поставени при еднакви условия (температура и налягане) и имат равни обеми.
  • Определи верните твърдения за тях.
14
Пресметни какъв е обемът на цистерна за вода, ако в празната цистерна могат да се поместят 100 mol въздух при нормални условия (t=0^0Cp=101.3 kPa).
15
Разполагаш с две бутилки с еднакъв обем - едната е пълна с кислород, другата - с райски газ N2O.
  • Използвай латиница и допиши пропуснатите данни в израза.

Описание на теста

Тест по химия за 9. клас върху количество вещество и молен обем, с чиято помощ ще провериш знанията си за това какво е молен обем, каква е стойността му при нормални условия, както и има ли някаква връзка между обем на газ, количество вещество и молен обем. А дали схвана полезността на "вълшебния" триъгълник, чрез който може лесно да пресмяташ обема при дадено количество вещество и количеството вещество при даден обем, ако газовете са при нормални условия? С интересни изчислителни задачи ще упражниш знанията си върху този материал. Завършвайки успешно теста, ще си подготвен отлично за изпитване в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (27)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се