new-logo

Тест: Логически операции. C#

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Булева константа може да има само една от две възможни стойности.
2
С коя служебна дума се декларират булеви (логически) константи и променливи в езика C#?
3
След присвояването bool  b = false || true; променливата b има стойност false.
4
Коя от изброените операции е с най-висок приоритет?
5
С кой знак се означава логическата операция дизюнкция в езика C#?
6
Свържи операциите с техните означения.
7
Декларацията bool success=True; е правилна в езика C#.
8
Подреди операциите по приоритет, като започнеш от най-ниския към най-високия.
9
Кои изрази имат стойност true?
10
Кои твърдения са верни?
11
 • Подреди действията по реда на изпълнението им в израза:
 • bool answer = ( false || !a ) && b;
 • Променливите a и b имат предварително зададени стойности.
12
 • Разгледай математическия израз:
 • \mathbfa\leq b\leq 12 като \mathbfa\neq 12
 • Запиши израза, както трябва да бъде, изписан в програма на C#, като се стараеш да използваш минимален брой символи.
13
 • Дадени са следните две съждения:
 • a="Гошо има рожден ден.";
 • b="Пешо няма да ходи на рождения ден.";
 • Чрез a и b изрази съждението c="Гошо има рожден ден и Пешо ще ходи на рождения ден." .
14
 • Майката на Гошо е учителка по математика, решава системи неравенства и получава резултат: X\, \epsilon\, [5, 105], \, X\neq 100.
 • Как ти и Гошо като програмисти с опит ще запишете израза в езика C#, като се стремите да изписвате възможно най-малко действия?
15
 • Попълни стойностите на булевите променливи след изпълнение на следните програмни редове:

Описание на теста

С този тест по информатика за 8 клас ще провериш знанията си за булеви изрази и операции в езика C#. Ще провериш дали правилно изучи приоритета на операциите, правилно ли пресмяташ стойност на логически израз, правилно ли изписваш логическите операции в езика C#. Време е за забавления с конюнкции, дизюнкции и отрицания. А времето за забавления не бива да се отлага, така че стартирай ... теста ... oпс, забавлението!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се