logo

Тест: Алгоритми. Същност и видове

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За повечето дейности, които човек извършва, са необходими инструкции, регламенти, обясняващи на изпълнителя как да се реши тази задача. Тези правила човек може да научи предварително или да се формулират в процеса на решаване.
2
Крайна поредица от елементарни действия (указания, операции) на определен набор от данни, които се изпълняват едно след друго с цел получаване на търсено решение, се нарича:
3
Правилата за използване на домакински уреди, правилата за пресичане на улица, правилата за отваряне на вратата на апартамента са примери за:
4
Понятието алгоритъм идва от името на "бащата на алгебрата":
5
Алгоритмите притежават следните свойства: определеност, масовост, крайност и резултатност, формалност, сложност и:
6
Как се нарича свойството, което изисква алгоритъмът да се създава не за да реши една конкретна задача, а за да намира решение на цял клас от еднотипни задачи?
  • Отговори само с една дума.
7
Как се нарича свойството, което се отнася до съдържанието на елементарните действия, от които се състои? Тези действия трябва да бъдат ясно, точно и недвусмислено определени.
  • Отговори само с една дума.
8
Само хората могат да разработват алгоритми. Алгоритмите се изпълняват от хората или различни видове устройства – компютри, роботи, машини, сателити, усъвършенствани домакински уреди и дори детски играчки.
9
В зависимост от типа на съставящите ги команди алгоритмите се делят на:
10
Алгоритъмът за намиране на лице на правоъгълник по дадени дължини на страните е:
11
Алгоритъмът за преминаване на пешеходна пътека в зависимост от показанията на светофара е:
12
Когато алгоритъмът съдържа група от елементарни действия, които се изпълняват многократно, той е:
13
Какъв вид алгоритъм е примерът по-долу? (Отговори само с една дума.)
  • 1. Приближи се до пешеходната пътека.
  • 2. Погледни светофара.
  • 3. Свети ли зелена светлина? Ако ДА - премини по пешеходната пътека! Ако НЕ - чакай!
14
Какъв вид алгоритъм е алгоритъмът за пресмятане броя на четните цифри на едно число?
  • Отговори само с една дума.
15
Свържи правилно.

Описание на теста

Страхотен тест по информационни технологии за 10. клас, с който ще провериш своите знания относно алгоритмите, тяхната същност и видове. Ще провериш знанията си за това какво е алгоритъм, какви са неговите характеристики, какви видове съществуват и в какви случаи се използват. Покажи знанията си. Направи теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се