logo

Тест: Изходно ниво. Част 3

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Пресметни израза \frac2^3.3^26^3 .
2
Вярно ли е, че 5^3-5^2=1?
3
Стойността на израза  \frac27^3.8^34^4.3^8  е:
4
Прав кръгов цилиндър има диаметър d=4 cm и височина h=0,5 dm. Околната повърхнина на цилиндъра е:
5
Правоъгълен триъгълник с катети 3 cm и 4 cm и хипотенуза 5 cm е завъртян около по-малкия си катет. Да се намери лицето на околната повърхнина на полученото тяло (\pi =3,14).
6
Намери лицето на повърхнината и обема на прав кръгов цилиндър с радиус r=3 и h=4.
7
Стойността на израза  \frac\left ( -2 \right )^9.125^2.13^3169.16^2.\left ( -5 \right )^6  е:
8
Прав кръгов конус има радиус r и образуваща l, като r : l=1 :3. Ако дължината на окръжността, заграждаща основата е 4\pi cm, намери околната повърхнина на конуса.
9
Тяло е образувано от цилиндър и полукълбо с обща основа. Ако радиусът на кълбото е 2 cm, а височината на цилиндъра е 5 cm, повърхността на тялото е:
10
За x=\left ( -3 \right )^2+\left ( -3 \right )^1+\left ( -3 \right )^0 стойността на израза А=\frac-7\left ( x^3 \right )^3.x^-2\left ( -7x \right )^2.\left ( -x \right )^3  е:
11
Пресметни изразите:
12
По данните от чертежа намери лицето на основата B, лицето на околната повърхнина S, лицето на повърхнината S1 и обема V на цилиндъра.
13
Правоъгълен триъгълник с хипотенуза c=5 cm и височина към нея 2,4 cm е завъртян около катета си а=4 cm. Намери обема V на полученото тяло.
14
Пресметни израза \fracx^6.x^5.\left ( y^2 \right )^4\left ( xy^3 \right )^2y  за x=-1 и y=-2.
15
Вместимостта на съд с форма на конус е 16956 L, а радиусът на конуса е 1,8 m. Да се намери височината на конуса в метри.

Описание на теста

След последния преговорен видео урок по математика за 6. клас те очаква и онлайн тест, с който да преговориш наученото! Ще провериш уменията си за пресмятане на цели изрази – действия с едночлени и многочлени, намиране на числена стойност на израз, многочлени с параметър. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се