logo

Тест: Способност, молба, разрешение. Модалните глаголи can, will, could, would. Ability, request, permission

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Вярно ли е, че модалните глаголи НЕ се изменят в 3л., ед. число и към тях НЕ се добавя окончание -s?
2
Кое от следните изречения е правилно?
3
С кой от модалните глаголи изразяваме способност?
4
Вярно ли е, че съкратената форма на "can not" е "can't"?
5
Къде въпросителното изречение е образувано правилно?
6
Подреди думите така, че да образуваш правилно отрицателно изречение.
7
С кои от дадените модални глаголи може да се изрази молба в официална обстановка?
8
Вярно ли е, че модалният глагол „could” НЕ може да се използва за даване на разрешение или за отказване на такова?
9
Свържи въпросите с правилните отговори.
10
Къде има допусната грешка?
11
Свържи модалните глаголи с техните употреби.
12
Подреди думите така, че да получиш правилно въпросително изречение.
13
Напиши правилния модален глагол на празното място.
14
Отговори на въпроса, ако отговорът е утвърдителен.
15
Напиши правилния модален глагол на празното място, ако обстановката е формална.

Описание на теста

С този онлайн тест по английски език за ниво А1 ще се упражниш как да изразяваш способност, молба и разрешение с модалните глаголи „can”, “will”, “could” и „would” (Ability, request, permission) на английски език. Ако направиш теста, ще си припомниш какво представляват модалните глаголи и кога и как се използват. Ще се упражниш върху съставянето на положителни, въпросителни и отрицателни изречения с тях. Кой модален глагол използваме, за да изразим способност? Каква е разликата между глаголите „can” и „could”? А между „will” и „would”? Пускай теста веднага, за да затвърдиш наученото от видео урока и да обогатиш речника и знанията си по английски език с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се