logo

Тест: Изречение за причина със съюза weil. Упражнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Попълнете кое изречение А. или В. показва причината.
2
Посочете сказуемите в главните изречения.
3
Посочете сказуемите в главните изречения.
4
Посочете сказуемите в подчинените изречения.
5
Кои примери започват с подчинено изречение за причина?
6
Допълнете с подчиненото изречение, като разкриете скобите.
7
Подредете частите на подчиненото изречение.
  • du - sprechen -  weil - undeutlich
8
В кой пример изречението, съдържащо причината, не е на правилното място?
9
В кои изречения словоредът на подчиненото изречение е грешен?
10
Допишете подчиненото изречение с дадените думи.
  • wollen - nach Italien - fliegen - wir
11
Допишете подчиненото изречение, като разкриете скобите.
12
Допишете главното изречение с дадените думи.
  • packen - ich - meinen Koffer
13
Свържете изреченията със съюза weil.
14
Свържете изреченията с weil.
15
Разменете местата на главното и подчиненото изречение.
  • Препинателните знаци са поставени.

Описание на теста

Един от важните и често срещани съюзи в немски език е подчинителният съюз weil, въвеждащ изречение за причина. Може ли изречението с weil да стои в началото на изречението или стои само на второ място? Променя ли се словоредът на главното изречение, когато подчиненото изречение стои на първо място? Как да построим правилно изречение с weil, когато то съдържа модален глагол (Modalverb), глагол с делима представка (trennbares Verb) или глагол в перфект (Verb im Perfekt)? Проверете знанията си и наваксайте пропуснатото с онлайн теста по немски език за ниво А2 "Изречение за причина със съюза weil - упражнения" ("Der Nebensatz mit weil - Übungen").

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се