logo

Тест: Изходно ниво. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя е стойността на израза:
  • 2:0,4 - 1\frac23.0,6
2
Изразът   \frac(-3)^2.(-2)^3(-6)^2 е равен на:
3
Коя е стойността на израза \left | ab \right |.\left |a+b \right | при a= -1 и b=-4
4
Намери естественото число  , за което е вярно равенството2^n = 8^2
5
Кое е неизвестното число   от пропорцията \frac2440=\fracx5
6
Намери стойността на израза A.B, ако A= \frac7^527^32.7^42 и B=-\frac7^3 - 497^2
7
Стойността на израза 2.\left | x+1 \right |-8.\left | x-1 \right | + 3:\left | -x \right | , за x=\left | -1,5 \right | , e:
8
Ако 0,8:a = 16:b, отношението a:b е:
9
Ако \frac37=\fracx42 и
  • 21:x=14:y, намери стойността на израза
  • 2x-3y.
10
Ако 27.(3^n)^2 = 9^2.3^7, то n е:
11
Намери стойността на израза \frac(-3)^8 + 3^6(-3)^5.
12
Стойността на израза \frac10^-3.(-6)^12.5^4(-9)^6.8^4 е:
13
Ако \frac34 от x са равни на  \frac23 от y, намери отношението на x:y.
14
Намери стойността на израза M = \left | -x \right |: y + \left | -y \right |:x, ако
  • x = (-1)^1 + (-1)^2 + (-1)^3 + (-1)^4 + (-1)^5
  • y= \frac2^n+2^n + 2^n+2^n2^n+1.
15
Ако a = 2^x.3^y и b = 2^y.3^x, на колко е равно 6^x+y+1?

Описание на теста

След видео урока по математика за 6. клас, в който заедно решихме първата част от изходното ниво,е време да се опиташ да решиш и онлайн теста! Ще преговориш уменията си да извършваш действия със степени, ще затвърдиш понятието модул, свойства на пропорциите и техни приложения. Задачите от теста ще ти помогнат да преговориш част от шестокласния материал по математика и се почувстваш по-уверен в своите знания! Решавай и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се