new-logo

Тест: Изречение за причина със съюза weil

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво означава съюзът weil на български език?
2
Съюзът weil е подчинителен съюз.
3
Съюзът weil въвежда подчинено изречение ...
4
В изречението с weil спрегнатата част на сказуемото стои ...
5
Изберете правилния въпрос към подчертаното изречение.
  • Der Lehrer ist zufrieden, weil die Schüler fleißig sind.
6
Подредете частите на изречението.
  • Ich frage nach dem Weg, weil ... .
7
Подредете частите на изречението.
  • Der Sportler trinkt viel Wasser, … .
8
Подредете частите на изречението.
  • Wir verstehen dich nicht, … .
9
Кои изречения имат правилен словоред след weil?
10
Кои изречения имат правилен словоред след weil?
11
Кои изречения имат правилен словоред след weil?
12
Свържете частите на изреченията.
13
Допишете изреченията, като разкриете скобите.
14
Допишете изреченията, като разкриете скобите.
15
Допишете изреченията, като разкриете скобите.

Описание на теста

С онлайн теста по немски език за ниво А2 "Изречение за причина със съюза weil" ("Der weil-Satz"/"Der Kausalsatz mit weil") ще упражните всичко, което разгледахме в теоретичния урок - значението на weil на български език, вида изречения, които weil въвежда, крайния словоред на подчиненото изречение с weil. Ще упражните съставянето на подчинени изречения, съдържащи делима представка, сказуемо в Perfekt, смислов и модален глагол. Разнообразните задачи ще ви помогнат да тествате знанията си и да добиете увереност, когато използвате съюза weil.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се