logo

Тест: Изречение за причина със съюза denn

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Със съюза denn въвеждаме изречение за ...
2
Съюзът denn означава ...
3
Със съюза denn свързваме ...
4
Правилни ли са дадените изречения?
  • Denn es ist spät, wir gehen nach Hause.
  • Denn das Wetter ist gut, machen sie eine Wanderung.
5
Кои две изречения съдържат грешка?
6
Кои изречения имат правилен словоред?
7
Свържете частите на изречението.
8
Подредете частите на изречението.
  • Monika braucht ein neues Auto, ... .
9
Подредете частите на изречението.
  • Der Lehrer ist unzufrieden, ... .
 
10
Кои изречения нямат смисъл?
11
Попълнете думите така, че да получите изречение с denn.
12
Подредете думите така, че да получите изречение с denn.
13
Образувайте изречения с denn от дадените думи.
  • При липса на немска клавиатура използвайте следните изписвания: ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss
14
Допишете изреченията, като попълните дадените думи в подходящата форма.
15
Задайте въпрос към изречението с denn.

Описание на теста

С онлайн теста по немски език за ниво А1 "Изречение за причина със съюза denn" ("Der Kausalsatz mit denn") ще затвърдите знанията си за значението и употребата на съюза denn. Може ли изречението да започне с denn? Какъв е словоредът на изречение, въведено с denn? Какъв въпрос задаваме към изречение с denn? Причина или последица изразява изречението, въведено с denn? Онлайн тестът съдържа разнообразни тестове, които ще срещнете и на тестове, и в учебниците си - съставяне на изречения, избор на правилно изречение, дописване на изречение. Проверете знанията си по немски език и бъдете уверени, когато започва часът по немски.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се