logo

Тест: Климат на България. Природни и антропогенни фактори за формиране на климата

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от предложените определения най-пълно и точно определя същността на понятието климат?
2
Като какъв се определя климатът в България?
3
Кой от изброените водни басейни оказва най-голямо влияние за формирането на климата на България?
4
Фьонът е:
5
Кое неблагоприятно климатично явление се наблюдава в котловините на България и е причина за измерване на ниски температури в тях?
6
Стойностите на кои климатични елементи могат да бъдат повлияни от човешката дейност?
7
Коя е основната причина за ограниченото климатично влияние на Черно море?
8
В кой район на България се проявява силния, поривист и падащ вятър бора?
  • ключови думи: района на гр. София, северните подножия на планините, крайбрежието на Черно море, района на гр. Сливен
9
Влиянието на Средиземно и Егейско /Бяло/ море върху климата на България се осъществява по долините на реките:
10
Коя от изброените особености на климата НЕ е характерна за местата, разположени в близост до река Дунав и по-големите езера?
11
Кой от изброените фактори е причина за по-голямото количество на валежите по северните склонове на Западна и Средна Стара планина?
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи.
  • ключови думи: котловините, увеличават, планините, хоризонтална, намаляване, вертикална, намаляват, увеличаване
13
Свържи твърденията с "да" или "не" в зависимост от тяхната истинност.
14
Свържи частите на изреченията така, че да се образуват верни твърдения.
15
Температурата на въздуха се понижава средно с 0,6°C на всеки 100 м. Ако на 1000 м надморска височина температурата е 10,7°C, изчисли и запиши каква ще е на 2500 м надморска височина.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 10. клас ще провериш знанията си за природните и антропогенните фактори, формиращи климата на България. Ще отговоряш на въпроси за това как оказват влияние на времето и климата водните басейни, формите на релефа и стопанската дейност на хората. Ще имаш възможност да приложиш на практика важно географско знание. Направи теста, попълни пропуските си си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се