logo

Тест: Деколонизация

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Процесът на колонизация води началото си от Модерната епоха.
2
Как се нарича държавата, която основава и владее колония?
3
Коя от посочените колонии НЕ е френска?
4
Кои твърдения за колониализма са верни?
5
Процесът на деколонизация е ярък пример за промените в света след Втората световна война.
6
Подреди в правилен хронологичен ред постигането на независимот от посочените колонии.
7
Свържи личностите с информацията за тях.
8
Мандатната система, въведена след Първата световна война, цели подготовката на колониите за самостоятелен, независим живот. Реализирането на тази цел умишлено се забавя, за да се използват суровините на колониите.
9
Кое събитие дава размах на колониализма?
10
Кои твърдения са верни?
11
Коя британска колония, известна като "Перла в короната", получава независимост през 1947 г.?
12
Свържи лидерите на Движението на необвързаните с държавите.
13
Как е известна декларация, с която Англия дава съгласие през 1917 г. да се създаде еврейска държава?
  • Отговори с една дума.
14
Свържи страните, извоювали независимост през ХХ век с информацията за тях.
15
Попълни пропуснатото.

Описание на теста

Онлайн тестът по история за 9. клас е добра възможност да покажеш знанията си за причините и съдържанието на процеса на деколонизация. Как се променя политическата карта на света през втората половина на ХХ век? Кои страни първи извоюват самостоятелен, независим от метрополиите живот? Какви са целите на Движението на необвързаните и кои са неговите лидери? Кои точки на света и след процеса на деколонизация остават "горещи"? Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се