logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как превеждаме deshalb?
2
Посочете един синоним на deshalb.
3
В изречение, започващо с deshalb, спрегнатата част на сказуемото стои ...
4
Изречението, въведено с deshalb, посочва ...
5
Кои изречения са грешни?
6
Посочете изреченията с правилен словоред.
7
Посочете изреченията с правилен словоред.
8
Свържете изреченията.
9
Подредете частите на изречението.
  • Du sprichst sehr leise, deshalb ... .
10
Подредете частите на изречението.
  • Ich bin sehr müde, deshalb ... .
11
С кои думи може да заменим deshalb в даденото изречение?
  • Die Ferien kommen bald, deshalb freuen sich alle Schüler.
12
Как може да продължим изречението?
  • Ich habe Geburtstag, ...
13
Попълнете weil или deshalb.
14
Изберете подходящата свързваща дума.
15
Свържете изреченията с deshalb. Не поставяйте точка в края на отговора.

Описание на теста

Когато пишем и говорим, често употребяваме deshalb. Кои са неговите синоними и как се произнасят те? Променя ли deshalb словореда на изречението и само в началото на изречението ли може да стои? Как да разберем, кога да използваме deshalb, weil, denn? Проверете знанията си и затвърдете наученото с онлайн теста по немски език за ниво В1 "Deshalb".

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (11)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се