logo

Тест: Жанрове в българската литература

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
След Освобождението в България се извършват съществени промени. Кои са те?
2
В периода от Освобождението до Първата световна война българската литература се развива и нейната жанрова система се обогатява.
3
Посочи ГРЕШНИЯ  отговор.
  • Какво се случва в българската литература през 80-те и 90-те години на 19. век по отношение на жанровете?
4
За развитието на лириката и лирическите жанрове след Освобождението важно значение има Иван Вазов. Кои от посочените стихосбирки са от Иван Вазов?
5
В своите стихосбирки Иван Вазов включва творби на разнообразни теми, които са свързани с миналото, съвременността, родината и природата.
6
Принос за развитието на българската литература след Освобождението има и Стоян Михайловски, който издава стихосбирките "Бог. Библейски стихотворения" (1889 г.) и "Философически и сатирически сонети" (1895 г.). Какво е характерно за тези стихосбирки?
7
През 1900 г. Константин Величков издава своята стихосбирка "Цариградски сонети".
8
Сонетът е стихотворение, което се състои от 14 стиха. Те могат да са организирани по два начина: З четиристишия и 1 двустишие или 2 четиристишия и 2 тристишия.
9
Посочи ГРЕШНИЯ отговор.
  • След Освобождението твори и Кирил Христов. Кои са основните теми и мотиви в неговите стихосбирки "Песни и въздишки" (1896 г.), "Трепети" (1897 г.) и "Вечерни сенки" (1899 г.)?
10
Кои от посочените творци издават стихосбирки в първото десетилетие на 20. век?
11
Кои жанрове се разививат в първото десетилетие на 20. век?
12
Навлизането на младите творци в литературата довежда до някои промени в жанровете. Кой жанр е характерен за българските символисти?
13
След Освобождението се развива и прозата. Свържи правилно прозаичен жанр с име на автор и творба.
14
Напиши имената на авторите, допринесли за развитието на белетристиката в българската литература от началото на 20. век.
15
След Освобождението драмата е в разцвет. Свържи правилно име на автор със заглавие на негова драма.

Описание на теста

Този изключително необходим и полезен онлайн тест по литература за 10. клас проверява знанията ти за развитието на жанровата система в българската литература след Освобождението! Кои са жанровете, които се развиват след Освобождението? Какво е характерно за лирическите жанрове? Какво отличава мемоара от другите епически жанрове? Кои автори създават драми? Не се колебай, а веднага реши задачите от теста, за да е отлична подготовката ти за часовете по литература в училище! Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (2)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се