logo

Тест: Frequency adverbs in Present Simple. Наречия за честота в Сегашно просто

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържете наречията за честота със значенията им.
2
При отрицателните изречения в Present Simple пишем наречията за честота между спомагателния глагол (don't или doesn't) и глагола.
 • Какъв е словоредът на отрицателното изречение? Подредете правилно.
3
В изреченията с глагол СЪМ пишем наречието за честота след него.
 • Пример: David is always hungry.
4
Свържете изразите със значенията им.
5
Обикновено пишем изразите “every day”, “every weekend”, “once a week”, “twice a month”, “three times a year” в края на изречението.
6
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
7
Put the words into the correct order to complete the sentence.
 • Подредете думите, за да допълните правилно изречението.
 • Jane _______________________ .
8
Put the words into the correct order to complete the sentence.
 • Подредете думите, за да допълните правилно изречението.
 • The ___________ in August.
9
Put the words into the correct order to complete the sentence.
 • Подредете думите, за да допълните правилно изречението.
 • He usually exercises, but ____________ .
10
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Rachel and Claire __________ visit museums in spring.
11
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • Harry takes the dog for a walk _____________.
12
Put the letters into the correct order to write the words.
 • Подредете буквите и напишете правилно думите.
13
Match the sentences to the pictures.
 • Свържете изреченията с картинките.
14
Свържете правилно.
15
  Допишете изреченията.
 • Включете думите в скобите.

Описание на теста

Затвърди наученото за наречия за честота в Сегашно просто (frequency adverbs in Present Simple) от видео урока по английски език за 4. клас, като отговориш на въпросите от онлайн теста! Ще упражниш словореда (word order) на положителните (positive), отрицателните (negative) и въпросителните изречения (questions). Ще потренираш и другите думи жокер, които ти подсказват, че изречението е в Present simple – маркерите за време (time markers) every day (всеки ден), once a week (веднъж седмично), twice a year (два пъти годишно), three times a month (три пъти месечно) и други. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се