logo

Тест: Future with going to. Бъдеще с going to

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кога НЕ използваме going to?
2
Използваме going to в изречения с:
3
След going to винаги пишем глагол ...
 • Пример: It’s going to ______ .
4
Какво означава изречението "I’m going to tell her our plan tomorrow."?
5
Свържете правилно.
6
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • I ____________________ TV.
7
Put the sentence into the correct order.
 • Подредете изречението.
 • _____________________  this summer?
8
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • She ____________ be a doctor.
9
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • They ______________ buy this house next week.
10
Choose the correct answer.
 • Изберете правилния отговор.
 • ____________  the apple?
11
Fill in the missing word.
 • Попълнете липсващата дума.
12
Fill in the missing word.
 • Попълнете липсващата дума.
13
Довършете положителните изречения с правилната форма на going to и глагола в скобите.
14
Довършете отрицателните изречения с правилната форма на going to и глагола в скобите.
15
Довършете въпросителните изречения с правилната форма на going to и глагола в скобите.

Описание на теста

Затвърди наученото за употребата на бъдеще с going to (future with going to) от видео урока по английски език за 4. клас, като решиш онлайн теста сега! Ще упражниш начина за изразяване на планирани бъдещи действия (plans) и намерения (intentions). Ще използваш подходящата форма на глаголът съм – am/is/are, going to и глагол в основна форма (infinitive). В теста са включени и маркерите за време, които може да използваш, когато става въпрос за бъдещето – today (днес), tomorrow (утре), tonight (довечера), next morning (следващата сутрин) и други. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (69)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се