new-logo

Тест: Аритметични изрази в езика C#. Аритметични изрази, съдържащи различни типове данни. Част 2

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Етажните дроби в C# се изписват на един ред.
2
Методът .ToString() се използва както за променливи от целочислен тип, така и за променливи от реален тип.
3
Кое е правилното изписване на константата \colorBlue \mathbf\pi =3,14159 в C#?
4
Форматирането на изходна променлива със String.Format може да промени стойността ѝ.
5
 • Каква е стойността на a след присвояването:
 • double a=Math.Round(12.627, 2);
6
При форматиране числото след спецификатора “{0:c3}”, 1234.65432 показва:
7
 • Имаш следния програмен ред:
 • double a=22131618.587;
 • Кой спецификатор трябва да използваш, за да получиш 22 131 618.59 с точно такова разделение при отпечатване?
8
Кои спецификатори НЕ могат да се използват при форматирано отпечатване на десетична дроб?
9
 • Дадени са стойности на променливите:
 • int a=25;
 • double b=16.4, c;
 • Подреди по големина изразите (от най-малкия към най-големия) в зависимост от получените стойности.
10
Какъв тип резултат НЕ може да се получи след прилагане на метода String.Format?
11
При кои изписвания ще бъде изведен резултат 105?
12
Свържи правилно изразите и тяхното записване.
13
 • Запиши резултата от изпълнението на следното пресмятане:
 • double p=Math.Sqrt(9.0+16.0)+21.0/4;
14
 • Пешо мрази да форматира изходни данни. Беше си написал командата, обаче Гошо изтри част от нея. Ясно е - ще трябва да замениш питанките във форматирането, така че да се отпечата максималната стойност.
 • int m=22.67, p=22.55, n=22.567;
 • label4.Text = String.Format("Получаваш { ? :F2} точки !", n, m, p);
15
 • Каква стойност ще бъде отпечатана за трите променливи след форматирането?
 • label1.Text=String.Format("a={1:0.00} , b={0:#.##} , c={2:d3} ", 0.524, 3, 12);

Описание на теста

С онлайн теста по информатика за 8. клас на C# продължаваме забавлението с аритметичните изрази в езика. Важно е не само правилно да смяташ, но и правилно да отпечатваш резултата. Тестът ще ти помогне да затвърдиш знанията си за изписването на аритметични изрази в езика и много подробно ще провери дали си усвоил начините за форматиране на изходните резултати, за специфики в това форматиране. Интересно, приложимо и много ще ти трябва в програмите. Време е да стартираш теста и да форматираш на лицето си една голяма усмивка като резултат!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се