logo

Тест: Типове урбанизация. Урбанизация

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Процесът на нарастване на броя, големината и ролята на градовете се нарича:
2
Посочи формите на урбанизация.
3
Как се нарича процесът на сливане на големите градове и разположените в близост до тях по-малки селища?
4
Кое от твърденията за селищните агломерации е вярно?
5
Какво представлява мегаполисът?
6
Подреди правилно етапите в развитието на урбанизацията, като започнеш от най-ранния.
7
Най-големият по територия мегаполис в света е:
8
Как се нарича процесът, при който градският начин на живот се налага в селата /селска урбанизация/?
9
Процес, при който периферията на агломерацията се развива с по-високи темпове, отколкото централните ѝ части, се нарича:
10
Свържи правилно.
11
Кой процес НЕ е типичен за силно развитите страни?
12
Попълни пропуските в текста. Използвай подходящите ключови думи: влошаване, недостиг, здравеопазване.
13
Свържи всяка държава с урбанизираната територия, която е разположена в нея.
14
На картата с цифри са обозначени някои от големите агломерации в света. Срещу цифрата напиши името на съответния град.
15
На картата с цифри са обозначени някои от мегаполисите в света. Срещу цифрата напиши името на съответния мегаполис.

Описание на теста

С онлайн теста по география за 9. клас ще провериш знанията си за важния съвременен процес - урбанизация. Ще разбереш дали си усвоил понятията урбанизация, субурбанизация, мегаполис, агломерация. Ще отговаряш на въпроси за особеностите в проявлението на урбанизацията и съвременните ѝ тенденции. Ще имаш възможността да локализираш на контурната карта местоположението на най-големите агломерации и мегаполиси в света. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се