logo

Тест: Приложни програми. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Sort (Сортиране) в Excel служи за:
2
Разширението на шаблон на Word е:
3
Избери верните за шаблон в Word твърдения.
4
Различното при формулярите в Word са:
5
Кои от твърденията за циркулярно писмо са верни?
6
Кои от възможностите са достъпни от менюто Insert (Вмъкни)?
7
Кои от възможностите в Word се активират от менюто References (Препратки)?
8
Избери верните твърдения за понятието стил за текст в Word.
9
Посочи възможните сортирания на данни в таблица в Excel.
10
Посочи възможните филтрирания на данни в таблица в Excel.
11
Какви възможности дава Data/ Data Validation (Данни/ Проверка на данни)?
12
Ако формулата =A3*$B$3 е записана в 3-ти ред, каква ще бъде тя след изтегляне в 10-ти ред?
13
Групирай понятията от Excel с най-подходящите обяснения.
14
Групирай понятията от Word с най-подходящите обяснения.
15
Попълни липсващите думи.

Описание на теста

Страхотен тест, чрез който ще провериш какво си научил от раздел Приложни програми по информационни технологии за 9. клас. Тук ще провериш дали си научил всичко за текстообработващите програми, като ще провериш и знанията си за оформяне на голям сериозен документ. Ще прехвърлиш набързо и някои по-важни неща, които разгледахме при електронните таблици. Да започваме! Учи и докажи, че си спец!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се