logo

Тест: Физични величини и единици. Част 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Физична величина се нарича характеристика на тяло, физично явление или процес, която може да се измери и оцени количествено.
2
Кое от изброените съкратени означения е на съвременната Международна метрична система?
3
Вярно ли е, че основните физични величини са: дължина, маса, време, ток, температура, интензитет на светлината и количество вещество?
4
Колко на брой са основните мерни единици?
5
Единиците SI се разделят на основни единици и производни единици.
6
Кои от дадените единици са основни?
7
Коя основна единица е била определяна с предмет до 20.05.2019 г.?
8
Големината на всяка физична величина се изразява с:
9
Основна мерна единица за количество вещество е:
10
От каква сплав е изработен предметът еталон (или прототип) на килограма?
11
Коя основна единица от система SI се определя, като се основава на скоростта на светлината във вакуум?
12
Предметът еталон на килограма е заменен от дефиниция, основаваща се на научна формула. С коя физична константа е свързана тази формула?
13
Свържи дадените величини със съответните им единици.
14
Построй правилно изречението, за да получиш вярно твърдение.
15
Кои думи ще поставиш на празните места?
  • може, не може, замърсява се, не се замърсява, не се променя, променя се

Описание на теста

Онлайн тестът по физика за 8. клас ще ти помогне да се подготвиш по темата. Ще тестваш знанията си върху основните мерни единици от системата SI. Научи ли как се определя единицата килограм? Ще провериш дали си разбрал каква промяна е направена на 20.05.2019 г. по отношение на мерните единици. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се