logo

Тест: Входно ниво. Част 1. Математика 7 клас

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя е стойността на израза:
  • 2:0,4-1\frac23.0,6
2
Изразът    \frac\left ( -3 \right )^2.\left ( -2 \right )^3\left ( -6 \right )^2    е равен на:
3
Коя е стойността на израза \left | ab \right |.\left | a+b \right | при  a=-1 и  b=-4?
4
Намери естественото число n, за което е вярно равенството  2^n=8^2 .
5
Кое е неизвестното число x от пропорцията \frac2440=\fracx5 ?
6
Намери стойността на израза A.B, ако A=\frac7^5^27^3^2.7^4^2   и  B=-\frac7^3-497^2.
7
Стойността на израза 2.\left | x+1 \right |-8.\left | x-1 \right |+3:\left | -x \right | , за x=\left | -1,5 \right |,  e:
8
Ако 0,8:a = 16:b, отношението a:b е:
9
Ако  \frac37=\fracx42  и
  • 21:x=14:y, намери стойността на израза
  • 2x-3y.
10
Ако 27.\left ( 3^n \right )^2=9^2.3^7, то n е:
11
Намери стойността на израза \frac(-3)^8+3^6(-3)^5.
12
Стойността на израза  \frac10^-3.\left ( -6 \right )^12.5^4\left ( -9 \right )^6.8^4  е:
13
Ако \frac34  от x са равни на  \frac23 от y, намери отношението на  x:y.
14
Намери стойността на израза M=|-x|:y+|-y|:x, ако
  • x=(-1)^1+(-1)^2+(-1)^3+(-1)^4+(-1)^5
  • y=\frac2^n+2^n+2^n+2^n2^n+1.
15
Ако a=2^x.3^y  и b=2^y.3^x, на колко е равно 6^x+y+1?

Описание на теста

С онлайн теста по математика за 7. клас "Входно ниво. Част 1" ще преговориш уменията си да извършваш действия със степени, ще затвърдиш понятието модул, свойства на пропорциите и техни приложения. Задачите от теста ще ти помогнат да преговориш част от шестокласния материал по математика и се почувстваш по-уверен в своите знания! Реши задачите от теста, за да започнеш леко 7. клас.  Успешно представяне по математика в началото на учебната година!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (76)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се