logo

Тест: Ток в метали

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Токът в металите представлява хаотично движение на свободните електрони в металната кристална решетка.
2
Кои от посочените среди са проводящи?
3
Свободни електрони са тези, които са се отделили от своите атоми и вече са общи за всички атоми в кристалната решетка на метала.
4
Електронен газ наричаме:
5
Токовите носители при металите са:
6
При протичането на ток в метали токовите носители се движат насочено по успоредни прави линии.
7
Скоростта на насоченото движение на електроните при протичане на ток в метала се нарича:
8
При повишаване на температурата специфичното съпротивление на металите:
9
При изследване на специфичното съпротивление на чист живак при ниски температури е установено, че под определена температура то:
10
В коя от схемите са показани правилно посоката на тока и посоката на движение на свободните електрони в металния проводник? Указание: За посока на тока приемаме посоката, в която при прилагане на напрежение се движат положително заредени частици.
11
Свръхпроводимостта на металите би ни позволила значително да намалим разходите на домакинствата ни за електроенергия. Защо обаче е трудно да се използва масово в ежедневието?
12
Кое от следните твърдения за свръхпроводимост НЕ е вярно?
13
Кога електрическата лампа има по-голямо специфично  съпротивление - когато е изключена, или когато свети? Защо?
  • Попълни празните места в текста, като използваш някои от посочените думи: свети, не свети, отделяне, поглъщане, намалява, нараства.
14
През свръхпроводник тече ток 100 АКолко е мощността на тока? Указание: Използвай формулата за мощност във вида P=R.I^2. Използвай знанията си за явлението свръхпроводимост.
15
Въпреки трудностите при прилагането на свръхпроводимостта на металите в ежедневието, учените са открили нови перспективи за приложението на явлението свръхпроводимост в медицината, транспорта и новите технологии. Каква е същността на това откритие? Указание: Попълни празните места в текста, като използваш някои от посочените думи: нискотемпературна, високотемпературна, се запазва, изчезва.

Описание на теста

Този тест по физка за 9. клас ще ти помогне да затвърдиш знанията си за протичането на ток в металите. Ще усвоиш по-задълбочено знанията си за характеристиките на металите като проводящи среди, за същността на токовите носители в метала, за дрейфовата скорост на електроните. Ще научиш за ниско- и високотемпературната свръхпроводимост и предимствата, които имат тези явления при използването на ток в метали. Желаем ти приятна и успешна работа с теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се