new-logo

Тест: Ток в метали

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Електричният ток в метали е насочено движение на:
2
При протичане на електричен ток в метали, електроните се движат по права линия. Вярно или грешно е това?
3
Как се нарича средната скорост на насоченото движение на електроните при протичане на електричен ток в металите?
4
При повишаване на температурата специфичното съпротивление на металите:
5
При изследване на съпротивлението на чист живак при ниски температури е установено, че под определена температура съпротивлението на живака:
6
Скоростта на топлинното движение на свободните електрони в металите е милиарди пъти по-голяма от дрейфовата им скорост. Защо тогава електричният ток се определя от дрейфовата, а не от топлинната скорост на електроните?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • хаотичното, насоченото, ускорява, забавя
7
Дрейфовата скорост обикновено е много малка. Например в електрическата мрежа един електрон би преминал по проводник с дължина 1 метър за около час. Защо тогава лампата светва веднага след натискането на ключа?
8
Може ли свръхпроводници да се използват за изтласкване на влак, който се движи на "магнитна възглавница"?
9
Кои са предимствата на свръхпроводниците?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • могат ; не могат ; и ; без
 
10
В коя от схемите са показани правилно посоката на тока и посоката на движение на свободните електрони в металния проводник?
  • Указание: Електроните са отрицателно заредени частици.
11
Свръхпроводимостта на металите би ни позволила значително да намалим разходите на домакинствата ни за електроенергия. Защо обаче е трудно да се използва масово в ежедневието?
12
Кое от следните твърдения за свръхпроводимост НЕ е вярно?
13
Кога електрическата лампа има по-голямо съпротивление - когато е изключена или когато свети? Защо?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • свети, не свети, отделяне, поглъщане, намалява, нараства
14
През свръхпроводник тече ток 100 А. Колко е мощността на тока?
  • Указание: Използвайте формулата P=I^2.R
15
Въпреки трудностите при прилагането на свръхпроводимостта на металите в ежедневието, учените са открили нови перспективи за приложението на явлението свръхпроводимост в медицината, транспорта и новите технологии. Какво е това явление и кое го прави толкова значимо?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • нискотемпературна, високотемпературна, се запазва, изчезва

Описание на теста

С онлайн теста по физика и астрономия за 9. клас „Ток в метали“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за природата на явлението електричен ток, характеристиките на материалната среда /металите/, в която се наблюдава и промените, които настъпват в нея. Ще научите за токовите носители в металите и многобройните приложения на явлението. Ще имате възможността да демонстрирате какви са посоката на тока и реалната посока на движение на токовите носители в металите. Направете теста, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се