Упражнение: Ток в метали


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по физика и астрономия за 9. клас „Ток в метали“ ще затвърдите знанията си и ще задълбочите разбирането си за природата на явлението електричен ток, характеристиките на материалната среда /металите/, в която се наблюдава и промените, които настъпват в нея. Ще научите за токовите носители в металите и многобройните приложения на явлението. Ще имате възможността да демонстрирате какви са посоката на тока и реалната посока на движение на токовите носители в металите. Направете упражнението, попълнете пропуските си и си гарантирайте отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Електричният ток в метали е насочено движение на:
5т. 2. При протичане на електричен ток в метали, електроните се движат по права линия. Вярно или грешно е това?
5т. 3. Как се нарича средната скорост на насоченото движение на електроните при протичане на електричен ток в металите?
5т. 4. При повишаване на температурата специфичното съпротивление на металите:
5т. 5. При изследване на съпротивлението на чист живак при ниски температури е установено, че под определена температура съпротивлението на живака:
6т. 6. Скоростта на топлинното движение на свободните електрони в металите е милиарди пъти по-голяма от дрейфовата им скорост. Защо тогава електричният ток се определя от дрейфовата, а не от топлинната скорост на електроните?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • хаотичното, насоченото, ускорява, забавя
6т. 7. Дрейфовата скорост обикновено е много малка. Например в електрическата мрежа един електрон би преминал по проводник с дължина 1 метър за около час. Защо тогава лампата светва веднага след натискането на ключа?
6т. 8. Може ли свръхпроводници да се използват за изтласкване на влак, който се движи на "магнитна възглавница"?
6т. 9. Кои са предимствата на свръхпроводниците?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • могат ; не могат ; и ; без
 
6т. 10. В коя от схемите са показани правилно посоката на тока и посоката на движение на свободните електрони в металния проводник?
  • Указание: Електроните са отрицателно заредени частици.
6т. 11. Свръхпроводимостта на металите би ни позволила значително да намалим разходите на домакинствата ни за електроенергия. Защо обаче е трудно да се използва масово в ежедневието?
6т. 12. Кое от следните твърдения за свръхпроводимост НЕ е вярно?
11т. 13. Кога електрическата лампа има по-голямо съпротивление - когато е изключена или когато свети? Защо?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • свети, не свети, отделяне, поглъщане, намалява, нараства
11т. 14. През свръхпроводник тече ток 100 А. Колко е мощността на тока?
  • Указание: Използвайте формулата P=I^2.R
11т. 15. Въпреки трудностите при прилагането на свръхпроводимостта на металите в ежедневието, учените са открили нови перспективи за приложението на явлението свръхпроводимост в медицината, транспорта и новите технологии. Какво е това явление и кое го прави толкова значимо?
  • Попълнете празните места в текста, като използвате някои от посочените думи.
  • нискотемпературна, високотемпературна, се запазва, изчезва

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!