logo

Тест: Република Южна Африка. Стопанство

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя държава в Африка е с най-висок БВП на човек от населението?
2
За кой отрасъл се отнася следният текст:
  • Развива се на 1/5 от територията на страната. В него са заети около 10% от активното население.
3
От растениевъдството в РЮА най-развито е производството на:
4
Ценните сортове на една от земеделските култури, отглеждани на територията на РЮА, се използват за суровина за силно развит отрасъл на хранително-вкусовата промишленост. По износ на готовата продукция страната се нарежда на едно от първите места в света. За коя земеделска култура става въпрос?
5
Посочи отговора, за който се отнася следният текст:
  • По брой на плантации за отглеждане РЮА е сред първите в света, отглеждайки около 20 000 вида растения.
6
Напиши името на отрасъла, за който се отнася текстът, като използваш някоя от ключовите думи: земеделие, добивна промишленост, преработваща промишленост, транспорт.
  • Заради огромните и разнообразни находища на полезни изкопаеми е традиционен отрасъл. Дълго време той е бил и от първостепенно значение за стопанството.
7
Кой от промишлените отрасли, развити на територията на РЮА, НЕ използва местни суровини?
8
Йоханесбург, Дърбан, Порт Елизабет са центрове на производството на:
9
Кое от твърденията за транспорта на РЮА НЕ е вярно?
10
На картата са отбелязани някои от градовете в РЮА с най-големите летища и най-модерните пристанища. Срещу съответната цифра напиши имената на градовете.
11
Кой от посочените градове в РЮА НЕ е столица?
12
На гости си на приятели в Република Южна Африка. Те те канят на фотосафари. Кой от посочените африкански резервати ще посетите?
13
Кои са структуроопределящите отрасли в икономиката на Република Южна Африка?
14
Напиши името на града, за който се отнася описанието:
  • По брой на населението градът е на първо място в РЮА. Известен е със своето пристанище и планината Тейбъл. Той е традиционна входна точка за заселниците в Южна Африка и е сред най-мултикултурните градове в света.
15
  • Градът е една от трите столици на страната. В миналото е бил столица на бурската държава Трансваал. Днес е важен образователен и културен център на страната.
  • Кой е градът?

Описание на теста

С онлайн теста по география за 9. клас ще продължиш да демонстрираш знанията си за Република Южна Африка. На какво се дължи икономическата мощ на страната? Кои промишлени отрасли са развити на територията на далечната страна? С теста по география ще упражниш знанията си за видовете транспорт и за туристическите обекти в РЮА. Направи теста, попълни пропуските си и си гарантирай отлични оценки в училище! Учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се