new-logo

Тест: Графично представяне на алгоритми. Задачи

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Понятието "клетка" в информатиката е част от паметта на компютъра.
2
Кои твърдения са верни?
3
В блокове за вход и за изход НЕ можеш да записваш повече от една променлива.
4
Правилна ли е тази част от блок-схема?
 
5
Клетките НЕ можеш да именуваш с една латинска буква.
6
  • Какви са стойностите на клетките А и В след този фрагмент от блок-схема?
7
Действието X=12 , изписано в блок-правоъгълник, се нарича:
8
Изразът X = X - Y :
9
Алгоритъмът за размяна на две стойности чрез допълнителна променлива е:
10
  • Какво е действието на следния програмен фрагмент?
11
  • При размяна на стойности на две променливи А и В използваме допълнителна променлива (например Х).
  • Подреди действията при тази размяна в правилна последователност.
12
Алгоритъмът на Евклид за намиране на най-голям общ делител на две цели положителни числа е:
13
  • Дадено е следното описание на алгоритъм:
  • докато числата са различни, изваждаш по-малкото от по-голямото;
  • когато двете стойности се изравнят, това е стойността на решението.
  • Попълни липсващите думи в изречението.
14
  • В блок-схемата за входни данни на клетките са въведени стойностите A=13, B=9, C=13. Попълни стойността на М, която ще бъде изведена.
15
  • Запиши стойностите на X и Y след изпълнение на следния фрагмент от блок-схема.

Описание на теста

Онлайн тест по информатика за 8. клас, в който ще провериш още от знанията си за графичното представяне на алгоритми. В теста имаш въпроси, свързани с конкретни решавани задачи от урока. Все още има какво да научиш и провериш за блок-схемите – това е част от пътя ти на млад програмист. Давай напред, чакат те 15 въпроса и забавление!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (4)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се